For halsbåndfluesnapperen, eller Ficedula albicollis, er det viktig å kjenne igjen sin egen sang, slik at det ikke oppstår misforståelser. Som at den blir tiltrukket av noen fra en annen art, for eksempel. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Fugler forstår sang fra de er ni dager gamle

Allerede når fluesnapperen er ni dager gammel, kjenner den igjen sin egen arts fuglesang.

Det er hovedsakelig to grunner til at vi hører fuglesang om våren og sommeren: Fuglene synger for å markere territorium, de sier ifra om hvor de vil hekke. Og de synger for å tiltrekke seg en partner.

For å kunne synge, må fuglene øve seg. Ikke bare på å synge, men også å på kjenne igjen sin egen sang, sangen som tilhører arten. Nå har forskere funnet ut at det begynner de med ganske tidlig.

Måler oksygenopptak

Fugleforskerne ved Uppsala universitet studerte en type fluesnappere som kalles halsbåndfluesnappere. De lever på de svenske øyene Öland og Gotland og overvintrer i Afrika. 

For å finne ut av når sangforståelsen hos fuglene begynner, målte forskerne oksygenopptaket og hvordan det endret seg hos fugleungene når de fikk lytte til innspillinger av fuglesang. Ungene fikk høre både sang fra sin egen art, men også fra andre arter.

Forskerne fortsatte å måle oksygenopptaket flere ganger i løpet av de første to ukene av fuglungenes liv. Sånn kunne de kartlegge hvilken alder ungene er i når de bare klarer å oppfatte sangene, og når de faktisk klarer å skille mellom de ulike sangene.

Da de var ni dager, viste ungene et tydeligere utslag når de hørte sang fra sin egen art enn når forskerne spilte av en annen arts sang for dem. Det hadde ikke de gjort i dagene før.

Ni dager høres kanskje veldig ungt ut, men tidligere forskning på Blåalvesmetten, som bor på Ny-Guinea og i Australia, viser at læring blant fugler kan begynne allerede før klekking.

Oppfatter først, deretter forstår

Siden hjerneaktivitet krever mye oksygen, tolket forskerne det slik at når fuglene økte oksygenopptaket, økte også hjerneaktiviteten. På den måten mener forskerne at de kan de si noe om at fuglene i første omgang bare oppfatter lydene, og at de deretter begynner å skille mellom de ulike fuglesangene.

– Vi fant at fugleunger som bare var syv dager gamle, reagerte på sangen og at de allerede ni dager etter klekkingen kunne skille ut og svare spesifikt på sin egen arts sang, sier Eryn McFarlane ved Institutt for økologi og genetikk ved Uppsala universitet til forskning.se.

Selv om det tidligere er vist at bokfinkene lærer å synge først og fremst av din far, deretter av sin bror, viser det seg også at kjøttmeisene for eksempel, også lærer fuglesang av sin mor

Syngingen er viktig for reproduksjonen

Forskerne målte også oksygenopptaket til fuglungene inne i eggene, mens de fortsatt var embryoer. Deretter da de var fire, syv, ni og tolv dager gamle.

Det at sanglæringen går riktig for seg, er svært viktig for flere fuglearter. Om hannene lærer seg å synge feil sang eller om hunnene utvikler en preferanse for feil melodi, kan det blir misforståelser og parringer mellom individer som tilhører ulike arter.

Den beslektede svarthvite fluesnapperen, som også finnes i Norge, har en tendens til å lære seg å synge som halsbåndfluesnapperen i områder der begge artene holder til. Da kan det hende at slike feilsyngende svarthvite fluesnappere tiltrekker seg hunner fra feil art. Om de parrer seg, får de noe som kalles hybridunger.

Når disse ungene blir voksne, kan hybridhannene få problemer med reproduksjonen og hunnene kan bli helt sterile.

Det er også viktig for hannen å lære seg å synge bra, for å imponere damene. Men det er ikke bare han som må mestre sangen. Faktisk har 71 prosent av alle sangfugl-arter, damer som også synger.

Studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Biology Letters. 

Referanse

S. Eryn McFarlane m.fl: Song discrimination by nestling collared flycatchers during early development. Biology Letters.12 July 2016. DOI: 10.1098/rsbl.2016.0234

Powered by Labrador CMS