- Viktig å holde beredskapen på topp

Rundt 1 800 selvdøde fugler er så langt i år undersøkt ved Veterinærinstituttet i Oslo. Den aggressive formen for fugleinfluensa (H5N1) er ennå ikke påvist her i landet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Men beredskapen mot sykdommen og undersøkelsene av døde fugler fortsetter.

Avdelingsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet mener det er viktig å holde beredskapen på topp, selv om det ifølge instituttet har vært en “forholdsvis rolig sommer når det gjelder fugleinfluensa”.

- Det knytter seg stor spenning til hva som kan skje når fuglene på nytt samler seg og legger ut på høsttrekket, sier Jarp til instituttets nettside.

- For Norges del er det særlig viktig å følge med på fugler som kommer trekkende fra land øst for oss, hvor det tidligere har blitt påvist fugleinfluensa, fortsetter hun.

Ved siden av H5N1-overvåking gjennomfører Veterinærinstituttet en kartlegging av varianter av fugleinfluensavirus hos ville fugler som ikke er sykdomsfremkallende, eller lite sykdomsfremkallende.

En innsamling av prøver fra rundt 1 500 ender og måker (felt under ordinær jakt) i fylkene Hedmark, Østfold, Rogaland og Trøndelag, ble derfor nylig satt i gang.

I løpet av året kommer instituttet også til å samle inn rundt 5 000 blodprøver i forbindelse med overvåkning av både lav- og høypatogene influensavirus hos fjørfe.

PS: Innsending av døde fugler vil som før skje gjennom Mattilsynet, forbrukertelefon 06040.

Les mer:

Om fugleinfluensaen (H5N1), Veterinærinstituttet.

Folkehelseinstituttets samleside om fugleinfluensa.

Powered by Labrador CMS