En klassiker fra forskning.no-arkivet

Norske kvinner er antakelig på topp i verden til å gjøre andre ting enn å jobbe eller utføre husarbeid. (Illustrasjonsfoto: everst, Shutterstock, NTB scanpix)

Nordmenn best i verden på å slappe av

Takket være norske kvinner.

Ikke i noe annet land bruker kvinner like mye tid på fritidsaktiviteter som menn – unntatt i Norge.

Her er en visualisering av helt ferske data fra OECD. Norge er den lille gule prikken du ser helt øverst. Menn er på bortover-aksen. Kvinner er på oppover-aksen. Boblene viser befolkningen.

Både i Hellas og Belgia slapper menn mer av enn i Norge. Italienske menn bruker like mye tid på fritid, rekreasjon og avslapping som norske menn.

Men fordi norske kvinner antakelig er på topp i verden til å gjøre andre ting enn å jobbe eller utføre husarbeid – så bringer de Norge opp på en klar førsteplass, ifølge OECD.

Tall fra OECD Gender

Det er i den oppdaterte databasen OECD Gender at tallene framkommer.

Databasen viser hvor mye tid folk bruker på fritidsaktiviteter i løpet av 24 timer. Tallene omfatter både hverdager og helger. 

Tallene baserer seg på tidsbruksundersøkelser gjort i de 35 medlemslandene i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). De omfatter altså få mindre utviklede land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

Sammenligningen fra OECD har med personer mellom 15 og 64 år. Tidspunktet for opptak av data varierer mellom landene. Norske tall er fra 2010 og 2011. 

Hva gjør nordmenn i fritida?

Går vi nærmere inn i tallene, så er det verken TV-titting eller sportsarrangementer som drar opp det norske tallet.

Vi er riktig nok bedre enn de fleste andre folk til å hygge oss sammen med venner og familie, men her møter vi konkuranse fra både nederlendere, italienere og tyskere. 

Det som trekker opp for nordmenn er kategorien andre fritidsaktiviteter.

Nordmenn gjør åpenbart mye på fritida som andre folk ikke holder på med. 

Norske kvinner gjør minst hjemme

OECD sine data viser også at norske kvinner bruker aller minst tid på husarbeid. Det som av statistikerne kalles ubetalt arbeid i hjemmet

Dette er sammenlignet med kvinner i alle OECDs medlemsland. 

Norske menn er på sin side blant mennene i den vestlige verden som bruker mest tid på ubetalt arbeid i hjemmet. 

Likevel bruker fortsatt menn i alle land mindre tid på husarbeid enn kvinner. 

Selv i det landet der menn bruker aller mest tid på ubetalt arbeid hjemme (menn i Danmark) – så  jobber de noe mindre i hjemmet enn kvinnene som bruker aller minst tid på husarbeid (kvinner i Norge). 

Mest arbeid i hjemmet utføres av kvinner i Tyrkia, Mexico, Italia og Portugal.

Minst arbeid hjemme utføres av menn i Korea og Japan.

Norske menn og barnepass

Mange har antakelig sett for seg at norske menn er gode på barnepass. 

Men her kan litt eldre OECD-tall fortelle oss at menn som er ute i arbeidslivet, i flere andre land bruker mer tid på barnepass enn norske menn. Det gjør menn i USA, Canada, Australia, Irland og  Sverige. 

Også i Danmark, Finland, Spania og Storbritannia bruker menn omtrent like mye tid på barnepass som norske menn.

Ikke helt overraskende, så bruker kvinner som er ute i arbeidslivet mer tid på barnepass enn menn. Det er tilfelle i alle land, ifølge disse OECD-tallene som er rundt ti år gamle.

Forskjellen mellom kjønnene er minst i Finland, Ungarn, Norge og USA.

I Norge kan et klart flertall av oss lage mat. Menn står for mye av matlagingen. (Foto: Frank May / NTB scanpix)

Vi bruker minst tid på matlaging

Også når vi lager mat er Norge et annerledesland. 

Sammen med Sverige og Danmark, er Norge det landet hvor aller størst andel av den voksne befolkningen svarer at de kan lage mat. Opp mot 80 prosent svarer bekreftende.

Samtidig er nordmenn, sammen med dansker og svensker, de som bruker aller minst tid på matlaging. Knapt en time oppgir vi å bruke på matlaging hver dag.

I India er det til sammenligning under halvparten av den voksne befolkningen som svarer at de kan lage mat. Men de som er i stand til å gjøre det, bruker nesten tre timer daglig på å få maten ferdig og på bordet.

USA peker seg ut i denne statistikken. En stor del av den voksne befolkningen kan ikke lage mat. Samtidig bruker amerikanere aller minst tid i verden på matlaging. 

Kilder:

OECD Gender Data, 2018. Sitert og brukt hos Our World in Data. 

Veerle Miranda: «Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World», OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 116, 2011

Powered by Labrador CMS