Valgarbeidere bruker masker og plasthansker når de teller stemmesedler etter første runde av lokalvalget i Frankrike.

Hvordan påvirket koronaviruset kommunevalget i Frankrike?

Valget ble avholdt under tvil og neste omgang er utsatt.

Den første omgangen av årets kommunevalg i Frankrike ble holdt som planlagt 15. mars 2020. Dette til tross for økende tvil om hvorvidt valget burde finne sted eller ikke, i lys av koronakrisen.

Valgdeltagelsen ble som ventet veldig lav og samtlige partiledere stilte seg kritisk til å holde en andre omgang 22. mars. Den ble til slutt utsatt til slutten av juni-måneden hvis helseforholdene tillater det.

Turbulent før og etter

Ukens episode av Frankrike Forklart tar for seg den turbulente perioden før og etter valgdagen fram til beslutningen om utsettelse.

Først ser vi på hvorfor første omgang ble arrangert til tross for varsler fra vitenskapelige miljøer og økende skepsis fra politisk hold. Hva var motivasjonen for å holde, utsette eller avlyse den?

Deretter ser vi på hvordan omgangen ble gjennomført i praksis i forhold til helsekravene. Var disse betryggende nok til å sørge for at velgerne kunne møte opp eller skapte de forvirring når velgerne fikk beskjed om å holde seg mest mulig hjemme og samtidig om å gå ut for å avgi sin stemme.

Til slutt ser vi på valgutfallet og på hvordan koronakrisen påvirket resultatene. Hvem var taperne og vinnerne på landsbasis og i storbyene? Hva forteller resultatene om det politiske landskapet i Frankrike to år før et nytt og avgjørende presidentvalg? Hva skjer nå med valgprosessen hvis koronakrisen vedvarer?

Helsesituasjonen gjorde det vanskelig å ta imot gjester i studio. Derfor tar Frankrike forklart, dvs. Kjerstin Aukrust og Franck Orban, analysen selv. Velkommen skal dere være!

Alle referanser til ukens episode finnes på Facebook-siden til Frankrike Forklart.

Du finner episoden her.

Podcasten er også på Itunes og Spotify.

Eller sjekk ut profilsiden til Frankrike forklart. Der finner du også flere episoder.

Powered by Labrador CMS