Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Gjennomsnittsspilleren i Toppserien er under 23 år, mens fotballspillere ikke når toppnivået sitt før de er rundt 30.

Kvinner legger opp før de når toppen

Bekymringer om egen økonomi, usikkerhet om framtida og lite spilletid er noen av grunnene til at kvinner i Toppserien slutter som fotballspillere før de når toppnivået sitt.

Det går fram av en studie som forskerne Ingrid Amalie Hoftun Bjerksæter og Pål Arild Lagestad ved Nord universitet har gjort. Forskningen bygger på masteroppgaven til Hoftun Bjerksæter.

– Gjennomsnittsalderen på kvinner i Toppserien er 22,7 år. Erfaringsmessig når ikke fotballspillere toppnivået før de er rundt 30 år. Gjennomsnittsalderen for menn i eliteserien er om lag fire år høyere, sier hun.

Norges Fotballforbund har vært bekymret for at kvinnelige fotballspillere slutter for tidlig.

Menn i Eliteserien er om lag fire år eldre i snitt enn kvinner i Toppserien, forteller Pål Arild Lagestad.

Bekymret for økonomi

Hoftun Bjerkesæter har intervjuet fem spillere i Toppserien for kvinner mellom 19 og 24 år om hvorfor de valgte å avslutte karrieren, og fire mellom 26 og 31 år om hvorfor de valgte å fortsette.

En av grunnene som får spillere til å avslutte karrieren, er bekymringer for egen økonomi. Mannlige eliteseriespillere i fotball tjener om lag seks og en halv million kroner mer i året enn kvinnene, viser en undersøkelse fra 2017.

Bare to av de intervjuede levde som profesjonelle fotballspillere. De øvrige hadde fått noe lønn fra klubbene sine, men ikke nok til å leve av.

Dette avgjør hva de velger

Men det er flere grunner til at kvinner enten slutter eller velger å fortsette karrieren noen år lenger, går det fram av studien.

Noen av de viktigste grunnene til at de slutter, er:

  • Mangel på motivasjon
  • Bekymringer om økonomi
  • Langtidsskader
  • Sterkt ønske om å studere
  • Manglende tillit fra trener og lite spilletid
  • Interesser utenom fotballen

Når spillerne blir spurt om hvorfor de valgte å fortsette karrieren, er det fordi faktorene over slo bedre ut for dem. De opplevde høy motivasjon, at de tjente bra utenom fotballen, fikk tillit og spilletid og hadde lite skader.

Ferdigutdannede fortsetter

De som valgte å fortsette karrieren, hadde dessuten fullført utdanningen sin og følte stor grad av mestring og stor glede ved å spille fotball på høyt nivå, sier Lagestad.

Funnene støttes i stor grad av annen forskning. En noe eldre dansk studie konkluderer med at manglende motivasjon, skader og tidspress var de viktigste grunnene for å droppe ut av elitefotball.

Selv om studien har et begrenset utvalg av spillere, mener Lagestad at norske klubber kan lære noe av det som kommer fram.

– Det er sannsynlig at dette er tilfelle for mange flere spillere. Jeg mener klubbene og foreldrene til de unge spillerne og trenerne har fått noen problemstillinger de bør være seg bevisst.

Utvikler seg positivt

Lagestad sier at det har skjedd mye positivt i kvinnefotballen, spesielt det siste året.

– Nå er det opp imot 18.000 tilskuere på kamp. Det er et tegn på at kvinnefotball opplever større interesse. Det kan føre til bedre økonomiske betingelser også, mener Lagestad.

Det er blitt mulig for noen flere kvinner å leve av å spille fotball i Norge, og flere blir frikjøpt fra arbeid for å satse tilnærmet full tid, forklarer forskeren.

– Bør de betales like godt som mannlige fotballspillere?

– Ja, de bør nærme seg dette nivået og bli like bra på lengre sikt, sier Lagestad.

Referanse:

Ingrid Amalie Hoftun Bjerksæter og Pål Arild Lagestad: Staying in or Dropping Out of Elite Women's Football—Factors of Importance. Front. Sports Act. Living, 2022. Doi: 10.3389/fspor.2022.856538

Saken er oppdatert 12.08.22 kl. 13:00

Powered by Labrador CMS