Helsefarer ved CO2-rensing

Ved CO2-rensing slippes aminer ut i luften. Der kan de danne svært kreftfremkallende nitrosaminer og nitraminer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Aminer er nitrogenholdige organiske baser som i seg selv er lite helseskadelige ved de relevante konsentrasjonene som kan forekomme for eksempel rundt gasskraftverk.

Men disse stoffene kan gå inn i kjemiske reaksjoner i lufta og danne andre skadelige stoffer.

CO2-fangst med aminer regnes som den mest aktuelle metoden for å komme raskt i gang med CO2-rensing, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

- Svært kreftframkallende

- Det er kjent at flere av disse stoffene kan være svært kreftframkallende, melder FHI, som har gjort en vurdering av de nye utslippene for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Resultatene viser at Nitrosodimetylamin (NDMA) er ett av de mest kreftfremkallende stoffene.

FHI bruker derfor dette stoffet til å beregne risikoen fra den totale mengden av ulike nitrosaminer i lufta.

- Kunnskapsmangel

- Når det gjelder nitraminer er det stor kunnskapsmangel, men stoffene i denne gruppen er generelt antatt å være mindre kreftfremkallende enn nitrosaminene, skriver FHI.

Samtidig viser studier av det nitraminet man vet mest om, at det er et svært kreftframkallende stoff.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at man bruker risikoestimatet for NDMA også for disse stoffene.

0,3 nanogram per kubikkmeter

- Dette må anses som et risikoestimat som vil gi en god beskyttelse av befolkningen.

Anbefalingen fra FHI er maksimalnivåer som gir neglisjerbar eller minimal risiko for kreft ved eksponering, ifølge dem selv.

- Vi finner at den samlede mengden av nitrosaminer og nitraminer ikke bør oversige 0,3 nanogram per kubikkmeter luft, skriver FHI.

Referanse:

Låg, Lindemann, Instanes, Brunborg og Schwarze; 2011 Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture; rapport fra Folkehelseinstituttet, mai 2011.

Lenker:

Folkehelseinstituttet: Helsefarer ved rensing av CO2

Folkehelseinstituttet: CO2 fangst – helseeffekter av aminer og deres nedbrytingsprodukter

Folkehelseinstituttet: CO2-fantst og aminer
 

Powered by Labrador CMS