Eksplosiver som blir liggende ute i naturen, er et økende problem for samfunnsikkerheten, ifølge en doktoravhandling.

Forsker advarer mot eksplosiver i naturen

Ammunisjon som ligger igjen i naturen, utgjør en stadig større trussel mot samfunnssikkerheten, ifølge en doktoravhandling.

Det haster å få på plass en nasjonal plan for å håndtere eksplosivene, mener oberstløytnant Geir P. Norvik.

Internasjonalt er det et økende problem at granater, miner og annen ammunisjon ligger igjen etter krigshandlinger. Men også i Norge finnes det flere hundre tusen tonn ammunisjons som ligger spredt i naturen, i innsjøer og langs kysten, påpeker Norvik i doktoravhandlingen.

Kan eksplodere eller lekke giftstoffer

Det er risiko for at ammunisjon kan eksplodere utilsiktet. Noe annet bekymrer, er at de inneholder store mengder giftige og kreftfremkallende stoffer som forurenser jord og vann og som påvirker biologisk liv.

Det mangler oversikt over hvor mye ammunisjon som ligger i norsk natur, hva slags type det er og nøyaktig hvor det befinner seg, går det fram av doktoravhandlingen.

– Konsekvensen er at vi har en stadig økende trussel mot samfunnssikkerheten uten at det foreligger noen overordnede planverk for å utarbeide eller iverksette risikoreduserende tiltak, sier Norvik, som er senior stabsoffiser i Forsvarsdepartementet.

Kan bli mer følsomme over tid

Eksplosiver i ammunisjon som har ligget i vann eller i naturen i over 80 år, ofte er like funksjonelle som da den ble produsert, viste undersøkelser han har gjennomført. Noen eksplosiver kan også bli mer følsomme, noe som i verste fall kan føre til at de selvdetonerer der de ligger eller hvis de blir flyttet på.

Norvik understreker at det er viktig med en overordnet strategi. Dersom det gjøres enkelte, ukoordinerte tiltak på lavere nivå kan det ikke bare sies å ha mindre effekt enn hva som var tiltenkt. Det kan også bidra til å øke den totale samfunnsrisikoen, ifølge forskningen.

– Min forskning viser at det er tidskritisk å få på plass en overordnet nasjonal strategi for hvordan vi kan møte denne utfordringen nå og i fremtiden. Forskningen viser at de samfunnssikkerhets- og miljømessige konsekvensene i motsatt fall kan bli katastrofale, sier Novik.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no


LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS