Gladmelding for verdens miljø

Endelig en gladmelding for verdens miljø: Globale utslipp av svoveldioksid er på vei ned.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kina slipper ut mindre svoveldioksid (SO2) og bidrar til at de globale utslippene går ned. (Foto: iStockphoto)

Utslippene av forurensende svoveldioksid (SO2) går ned over store deler av kloden, ifølge en ny studie.

Svoveldioksid er knyttet til helseproblemer i storbyene, smog og forsuring av miljøet. Nå har tiltak i mange land bidratt til å få utslippene ned.

- Det er veldig positivt at det nå ser ut til å være en reduksjon, sier stipendiat Marianne Tronstad Lund hos CICERO, Senter for klimaforskning, til forskning.no.

Baksida av medaljen er at redusert SO2-forurensning kan gi en varmere klode.

Ned ti prosent

Den nye studien er utført av forskere i Østerrike og USA og tar for seg verdens SO2-utslipp fra 2000 til 2011.

Etter at utslippene økte fra 2000 til 2005 sier den nye studien at de globale utslippene gikk ned med hele ti prosent fra 2005 til 2010.

De to siste tiåra har utslippene i Europa og Nord-Amerika gått markert ned, både som følge av rensetiltak og som resultat av fabrikkdød.

Nå kommer nedgangen også hos storforurenseren Kina. Det var Kina som drev fram den globale økningen på første halvdel av 2000-tallet.

Kina kutter

Siden 2005 har utslippene i Kina ifølge den nye studien gått ned med mer enn 2,5 millioner tonn SO2 årlig.

Årsaken er særlig rensetiltak rettet mot røyken som slippes ut fra kullkraftverk.

Den andre asiatiske kjempen, India, går motsatt vei og øker sine utslipp i takt med økt forbrenning av kull. Indias utslipp lå i 2010 likt med USA og Canadas samlede utslipp. I 2011 gikk India forbi.

India har ikke innført samme rensekrav som Kina, går det fram av den nye studien.

Seiler opp

Internasjonal skipsfart seiler nå opp som en økende SO2-forurenser og sto for 13 prosent av utslippene i 2010.

Det er innført nye internasjonale regler for skipsfarten der målet er å forurense mindre ved å skifte til bunkersolje med mindre svovelinnhold.

- Den forventede økningen i verdens skipsfart kan likevel gjøre at utslippene vil fortsette å øke, sier Marianne Tronstad Lund ved CICERO.

I likhet med skipsfart står også industrien for en økende andel av utslippene. Utslipp fra tradisjonell industri kan være vanskeligere å rense enn kraftverk.

Styrker drivhuseffekt

- Reduksjonen i SO2 er veldig godt nytt for miljø og helse. Men det er også veldig viktig å få på plass løsninger for å få ned utslipp av drivhusgassene, påpeker Lund.

SO2 er ikke en drivhusgass og er i liten grad omfattet av globalt forpliktende avtaler. Reduksjonen i utslipp har i stor grad kommet som følge av nasjonale tiltak. For Europas del har EU-interne forpliktelser spilt en rolle.

For det globale klimaet er reduksjon i SO2 ikke bare positivt. I lufta omdannes gassen til svovelholdige partikler som på kort sikt bidrar til å kjøle ned klimaet på Jorda.

Høye SO2-utslipp på første del av 2000-tallet gjorde at noen så for seg at dette kunne nøytralisere effekten av økte utslipp av klimagasser som karbondioksid (CO2) og metan.

Lavere utslipp av SO2 etter 2005 gjør at denne muligheten faller bort.

Referanse:

Z. Klimont, S. J. Smith og J. Cofala: ”The last decade of global anthropogenic sulfur dioxide: 2000–2011 emissions,” Environmental Research Letters, 9. januar 2013.

Powered by Labrador CMS