Utslippene gikk ned i fjor, men det påvirket ikke konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren.
Utslippene gikk ned i fjor, men det påvirket ikke konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren.

Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren

Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren nådde et rekordnivå i 2020, og økte mer i fjor enn gjennomsnittet det forrige tiåret, ifølge en WMO-rapport.

– Greenhouse Gas Bulletin inneholder et skarpt, vitenskapelig buskap for klimaforhandlerne på COP26, sier Petteri Taalas, sjef for Verdens meteorologiske organisasjon, i forbindelse med lanseringen av årsrapporten Greenhouse Gas Bulletin.

Utslippene gikk ned med 5,6 i fjor som følge av mindre økonomisk aktivitet på grunn av koronapandemien, men det hadde ingen merkbar effekt på konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Det hadde heller ingen merkbar effekt på hvor raskt konsentrasjonen av drivhusgasser øker.

Så lenge utslippene fortsetter, vil den globale temperaturen fortsette å stige, ifølge WMO.

Mer ekstremvær

Med økte utslipp av drivhusgasser og økte temperaturer vil man få mer ekstremvær, ifølge WMO. Det innebærer blant annet flere hetebølger, mer kraftig nedbør og smelting av isbreer.

– Vi må omgjøre vårt engasjement til innsats som vil ha en innvirkning på gassene som driver klimaendringene, sier Talaas.

Selv om globale utslipp raskt blir redusert, vil fortsatt karbondioksid forbli i atmosfæren i flere tiår framover som følge av sin lange levetid.

Kommer før klimatoppmøte

Rapporten fra Verdens meteorologiske organisasjon kommer bare dager før klimatoppmøtet i Glasgow – COP26 – rulles i gang.

– Med den nåværende økningen i konsentrasjon av drivhusgasser vil vi se en temperaturøkning mot slutten av århundret som overgår Parisavtalens mål på mellom 1,5 og 2 grader fra førindustrielt nivå, sier Talaas.

Han sier man må reorganisere industrien, energi- og transportsystemer og hele levemåten vår.

– Vi har ingen tid å miste, sier Talaas.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS