En notis fra Forsvarets forskningsinstitutt - les mer.

Forskerne må jobbe raskt for å få plassert sonden på hvalen før den dykker.
Forskerne må jobbe raskt for å få plassert sonden på hvalen før den dykker.

Hval reagerer på lyd fra militære sonarer

Forskere fra sju land var i Nord-Norge i fjor høst for å studerte hvordan hvaler reagerer på lydbølgene fra militære sonarar. Sonar er et elektronisk instrument for å lokalisere objekter under vann ved hjelp av utsending og mottaking av høyfrekvent lyd.

Dette fjerde toktet avslutter tredje fasen i forskningssamarbeidet. Målet er å få retningslinjer for sonarbruk som gjør effekten på havmiljøet minst mulig. Nå er de første forskningsrapportene fra toktet klare. Petter Kvadsheim, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, forteller at det er gjort liknende undersøkelser på spermhval tidligere. Resultatene viser at arten reagerer på militære sonarer.

– Typisk er at de avbryter normal dykking og beiter mindre når sonaraktiviteten pågår. I motsetning til en del andre hvalarter reagerer spermhval i liten grad med å søke seg bort fra området. De gjenopptar normalt atferdsmønster ganske raskt etter at sonarsignalene er borte.

Les mer om den nye rapporten på nettsidene til FFI

Powered by Labrador CMS