Holbergprisen til Dworkin

Holbergs internasjonale minnepris 2007 tildeles den amerikanske professor Ronald Dworkin.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Professor Ronald Dworkin tildeles Holbergprisen 2007. Foto: Siv Birgitta Systad/Holbergprisen."
Holbergprisen har en verdi på 4,5 millioner norske kroner, og deles ut til personer som har vist fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Dworkin (født i 1931) er professor ved New York University, og har vært sentral aktør i innen juss og samfunnsvitenskap de siste 40 år.

- Original og svært innflytelsesrik

Dworkin får prisen fordi han har utviklet en “original og svært innflytelsesrik rettsteori der retten bygges på etiske prinsipper”, heter det blant annet i fagkomiteens begrunnelse for tildelingen.

“Hans arbeid kjennetegnes av en unik evne til å knytte sammen abstrakte filosofiske ideer og argumenter med konkrete dagligdagse anliggender innenfor juss, moral og politikk.” (?) “Dworkin har utarbeidet en liberal egalitær teori som legger vekt på likhet med hensyn til verdighet og respekt.” (?)

“Dworkins banebrytende vitenskapelige arbeid har hatt stor betydning verden over. Han er også en sjelden aktiv deltaker i den offentlige debatt om aktuelle politiske og rettslige spørsmål.”, uttaler komitten videre i begrunnelsen.

- Sentrale og aktuelle tema

Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond, sier blant annet dette om professor Ronald Dworkin:

- Hans forskning berører sentrale og aktuelle temaer innenfor rettsteori, moral og politikk. Særlig viktig er hans oppgjør med den tradisjonelle rettspositivismen, hvor rettsregler utelukkende ses som gitte befalinger.

- Mot denne har Dworkin utformet en rettsteori som gjør det mulig å forstå rettsregler som normer som finner sitt innhold i et løpende samspill mellom politiske vedtak, samfunnsmessige behov og moralske overveielser, sier professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond.

Den offisielle prisutdelingen for Holbergs internasjonale minnepris finner sted 28. november 2007 ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen.

Se intervju med professor Ronald Dworkin her:

Høy båndbredde Flash video (også for Linux) - 16:9-format (1 Mbit/s)
Lav båndbredde Flash video (også for Linux) - 384 kbit/s 4:3-versjon

Nils Klim-prisen til Keskitalo

"Nils Klim-prisen 2007 tildeles førsteamanuensis Carina Keskitalo. Foto: Umeå Universitet."

Styret for Ludvig Holbergs minnefond deler også ut Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen.

Denne prisen har en verdi på NOK 250,000, og i år tildeles den førsteamanuensis Carina Keskitalo ved Umeå Universitet i Sverige

Nils Klim-prisens fagkomités sier blant annet dette om begrunnelsen for tildeling:

“I sin PhD doktoravhandling Constructing ‘the Arctic’: Discourses of International Region-Building, viser hun en dyp forståelse for særtrekk ved de arktiske områder, både i et historisk og i et nåtidsperspektiv.”

“I sine senere arbeider, basert på dybdeintervjuer av lokale informanter, har hun utvidet og utdypet vår forståelse for miljøressursene i de europeiske arktiske strøk og med særlig blikk for den samlede regionale innvirkning av forhold som globalisering og klimaendringer, slik disse berører de lokale miljøer.”

Den offisielle prisutdelingen for Nils Klim-prisen vil finne sted i Bergen den 26. november 2007.

Les mer:

Holbergprisens hjemmeside.

Powered by Labrador CMS