Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt at prisbeløpet for Abelprisen skal økes fra 6 millioner til 7,5 millioner kroner. Her overrekker kong Harald prisen til Karen Uhlenbeck i Universitetets aula i mai i år.

Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt at prisbeløpet for Abelprisen skal økes fra 6 millioner til 7,5 millioner kroner.

Abelstyrets leder John Grue er glad for økningen og mener dette vil styrke prisens status.

– Abelprisen har på kort tid blitt internasjonalt anerkjent som en av de mest prestisjefylte vitenskapsprisene innenfor matematikk. Dette skyldes mange ting, men også et høyt prisbeløp. Prisbeløpet har ikke vært justert siden Abelprisen ble opprettet i 2002. Dette tiltaket vil bidra til å befeste prisens posisjon og renommé internasjonalt, sier Grue.

Prisbeløpet er økt ved blant annet omfordeling av ressurser mellom arbeidet med prisen og prisbeløpet.

Abelprisen blir utdelt hvert år av kongen og forvaltes av Det Norske Videnskaps-Akademi på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Prisvinneren velges ut på bakgrunn av en anbefaling fra Abelkomitéen, satt sammen av fem internasjonalt anerkjente matematikere.

Prisen ble etablert i 2002 på 200-årsdagen til Nils Henrik Abels fødselsdag, og den har blitt utdelt til 20 prisvinnere.

Powered by Labrador CMS