Nord universitet sier at de ikke kommer til å gå offentlig med informasjon om hvorvidt de finner fusk i Ingvild Kjerkols masteroppgave.

Nord universitet: Kommer ikke til å si om det er fusk i Kjerkols masteroppgave

Nord universitet sier de ikke kommer til å gi informasjon om de finner fusk i Ingvild Kjerkols oppgave. Kjerkol selv ønsker at konklusjonen skal bli offentliggjort.

Universitetets rektor Hanne Solheim Hansen og dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap Elisabet Ljunggren skriver dette i en kronikk fredag. De viser til at det har versert påstander i mediene om at det er de som i praksis skal vurdere Kjerkols skjebne som statsråd.

– Det hevdes at statsministeren har overlatt til Nord universitet å vurdere om Kjerkol har tillit, og mange synes å vente spent på hva universitetet skal konkludere med.

Men slik er det ikke, understreker de og legger til at de på ingen måte vurdere om Kjerkol kan fortsette som statsråd.

– De som venter på at vi skal si noe om det, kan altså allerede nå forberede seg på å bli skuffet. Nord universitet kommer heller ikke til å si noe om det er fusk i den aktuelle oppgaven, skriver de videre.

Kjerkol sier selv at hun ønsker at konklusjonen skal offentliggjøres.

– Det vil være naturlig at Nord universitets konklusjon gjøres offentlig, for min del, sier Kjerkol til NRK.

– Tekstlikhet ikke nødvendigvis fusk

I kronikken understreker universitetet at tekstlikhet og fusk ikke nødvendig er det samme.

– Som det har blitt påpekt av flere, er ikke tekstlikhet nødvendigvis fusk. Når tekstlikhet er avdekket, må derfor personer med relevant fagkompetanse vurdere tekstlikhetene.

De peker også på at det kan ta tid før det blir en avklaring i saken.

– Det at prosessen kan ta tid, skyldes at det gjøres grundig saksbehandling der studentenes rettssikkerhet blir ivaretatt, blant annet med klageadgang, ikke at Nord universitet jobber spesielt tregt.

– Når en og annen professor uttaler seg i mediene om at de ikke har ikke har hørt om Nemda for studentsaker, må det skyldes at de er uopplyste. Alle norske universiteter skal ha et slikt organ. Det er et krav i Universitets- og høyskoleloven, skriver de.

Avvist plagiat-anklagene

I forrige måned ble det kjent at det var blitt funnet flere tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave som hun skrev med en medstudent i 2021 like før hun trådte inn i Støre-regjeringen.

Det skjedde etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) måtte gå av etter at det ble funnet flere kopierte tekster i hennes ti år gamle masteroppgave.

Kjerkol har selv avvist påstandene om juks og plagiat.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at han har tillit til Kjerkol.

– Det er opp til hvert enkelt universitet og hver enkelt høyskole, og ikke meg som statsminister, å avgjøre hvem som har brutt regelverket, sa Støre i januar.

– Jeg vil ikke gjøre noen videre vurdering av denne saken før vi har kjennskap til universitetets behandling, la han til.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS