Forskere bør føle seg forpliktet til å stille med kunnskap og meninger når samfunnet diskuterer noe de har greie på, mener et klart flertall blant amerikanske forskere. (Illustrasjon: Colourbox)

Forskere bør delta i offentlige debatter

Et klart flertall blant forskere i USA mener at de bør delta i offentlige ordskifter. 

Bør forskere føle seg forpliktet til å stille med kunnskap og meninger når samfunnet diskuterer noe de selv har greie på?

Hele 87 prosent av amerikanske forskere svarer «ja» på dette spørsmålet. Det gjør de i en undersøkelse som den store amerikanske forskerorganisasjonen American Association for the Advancement of Science (AAAS) har foretatt blant sine medlemmer.

Bare 13 prosent av forskerne i undersøkelsen støtter det motsatte synet: «Forskere bør fokusere på å frambringe vitenskapelige fakta og holde seg utenfor offentlige debatter.»

Folk er interessert i forskning

Det uavhengige forskningsinstituttet Pew Research setter dette undersøkelsesresultatet i sammenheng med flere andre funn gjort blant AAAS sine medlemmer:

  • Folk er interessert i forskning: I alt 71 prosent av AAAS-forskerne mener at opinionen er interessert i deres eget forskningsfelt.
  • Debatt om forskning: I alt 53 prosent av forskerne ser at det er debatt om forskningsfeltet deres i mediene.
  • Formidling fremmer karrieren: I alt 43 prosent svarer at det er viktig for karrieren til forskere på deres felt, å få medier til å formidle forskningen deres.

Pew Research peker på at det siste prosenttallet er en klar økning fra forrige gang en lignende undersøkelse ble foretatt i 2009. Samtidig er det fortsatt et flertall på 56 prosent blant de amerikanske forskerne som svarer at formidling gjennom media ikke er viktig for egen karriere.

  • Formidling er også et problem: Så mange som 79 prosent av de spurte forskerne mener det er et problem at mediene ikke er gode nok til å skille mellom solide og mindre solide forskningsresultater.

Halvparten snakker med journalister

I den samme studien rapporterer halvparten av de amerikanske forskerne at de har en eller annen form for kontakt med journalister.

I alt 47 prosent har brukt sosiale medier som Facebook, enten til å lese om forskning eller til selv å formidle forskning.

Pew Research finner klare forskjeller knyttet til alder og fagområde. Mens eldre forskere og forskere som er midtveis i karrieren oftere snakker med journalister, bruker yngre forskere oftere sosiale medier.

Forskning spiller viktigere rolle

Resultatene av denne undersøkelsen viser at forskning og forskningsresultater spiller en stadig viktigere rolle i offentlig debatt i USA. Samtidig mener amerikanske forskere at det i økende grad er grunn til å stille spørsmål ved forskningens kvalitet.

Mens det i 2009 var 76 prosent blant AAAS-forskerne som svarte bekreftende på at «det er gode tider for forskningen nå», så er det bare 52 prosent som mener det samme nå.

Referanse:

Pew Research Center: «How Scientists Engage the Public», februar 2015.

Powered by Labrador CMS