Slik påvirker den daglige kaffekoppen helsa

Kaffe gir lavere risiko for å utvikle type 2-diabetes, Parkinsons, Alzheimers og depresjon. Men forfatteren bak en populær kafferapport maner til besindighet: Det er ikke alltid kaffe er like bra.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne kunne konkludere at man skal være varsom med kaffeinntaket hvis man har angst, er gravid eller får for lite kalsium gjennom maten sin. (Foto: Colourbox)

Det er ingen tvil om at nordmenn elsker kaffe. Faktisk er vi i verdenstoppen i kaffeforbruk per innbygger.

Danskene ligger også i toppen, og det danske Vidensråd for Forebyggelse har derfor gitt ut en rapport som samler all forskning på forbindelsen mellom kaffe og en rekke viktige folkesykdommer. Og budskapet var: Kaffe er sunt!

Men det hender også at kaffen ikke er like bra, og for øvrig vet vi lite om hvorfor kaffe er sunt. Nå får hovedforfatteren lov til å utdype poengene i kafferapporten:

– Det var viktig for oss å få punktert noen av mytene på dette området. Kaffe gir ikke kreft eller hjerteproblemer. Men det er også situasjoner hvor man skal være litt varsom med kaffeinntaket, sier professor og overlege Kjeld Hermansen.

Her kan kaffe være nyttig

Noen av de positive konklusjonene i rapporten sier at moderate mengder kaffe kan ha helsefremmende effekter. Tre-fire kopper daglig er forbundet med at:

  • Risiko for å utvikle type 2-diabetes og Parkinsons sykdom er hele 25 prosent lavere.
  • Risikoen for blodpropp og blødning i hjernen blir 10 prosent lavere.
  • Det er også en gunstig effekt på Alzheimers og depresjon.

– Det er en rekke studier som antyder at noen kreftformer ikke utvikles i samme grad hos de som drikker kaffe, sier Hermansen, som arbeider ved Institut for Klinisk Medicin og Medicinsk Endokrinologisk ved Aarhus universitetssykehus.

Men selv om datagrunnlag er stort, er det fremdeles ingen sikre bevis på kreftområdet, forteller han:

– Det er snakk om antydninger og indisier, så det mangler mer forskning på dette området.

Gravide og angstlidende: Pass på

På noen punkter maner forskerne til forsiktighet: Man skal være varsom med kaffeinntaket hvis man har angst, er gravid eller får for lite kalsium med maten.

Gravide bør høyst drikke tre kopper kaffe om dagen. Det er mulig at et større forbruk kan være skadelig for graviditeten.

For personer med lavt kalsiuminntak kan koffein være en dårlig idé fordi den øker kalkutskillelsen i urinen og kan defor være med på å øke risiko for beinbrudd og beinskjørhet.

Disse punktene gjelder bare for kaffe som inneholder koffein, understreker Hermansen. I mange rapporter har man undersøkt effekten av koffein – og satt likhetstegn ved kaffe.

Vet ikke hvorfor kaffe er sunt

Det er viktig å vite hva vi mener når vi snakker om «kaffe». Er det koffeinen man henviser til? Eller er det den helheten av flere hundre bioaktive stoffer, som man antagelig aldri vil kunne undersøke effekten av hver for seg?

– Det er viktig å huske at det en drikk som inneholder mange stoffer. Og om det er enkeltstoffer eller kombinasjoner som har en positiv effekt, det vet vi faktisk ikke, sier Hermansen.

– Den positive sammenhengen mellom kaffe og type 2-diabetes gjelder også koffeinfri kaffe – noe som tyder på at det ikke nødvendigvis er koffeinen som er det sunne.

Hvis man skulle vise en sikker effekt av de bioaktive stoffene, ville det kreve store intervensjonsstudier og kontrollgrupper for hver av dem, forteller han. Det ville være enormt vanskelig, dyrt og omfattende.

– De studiene vi har om kaffe, er mest observasjonsstudier, altså store befolkningsundersøkelser hvor man ikke kan si noe sikkert om årsak og virkning.

Kaffe er ikke bare kaffe

Enhver ekte kaffenyter vil dessuten kunne nikke gjenkjennende til at kaffe ikke bare er kaffe. Det er stor forskjell på om man snakker om presskannekaffe, filterkaffe eller pulverkaffe. Det kan også påvirke de helsefremmende effektene.

– Kunnskapen vår gjelder først og fremst filterkaffe – vi vet ikke særlig mye om de mer moderne kaffeformene som cappuccino, caffè latte og pulverkaffe, forteller Hermansen og understreker dessuten at det ikke finnes data til å dokumentere effektene ved større mengder kaffe.

– Vi har ikke sikre data for mer enn åtte kopper kaffe om dagen. Du kan altså ikke si at jo mer kaffe du drikker, jo sunnere er det. Den mest positive effekten oppnår man ved å drikke tre til fire kopper kaffe om dagen, men vi vet ikke hvordan effekten er ved svært store mengder.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS