Røykeslutt krever motivasjon og plan

I overgangen fra intensjoner om å slutte å røyke til faktisk røykeslutt er motivasjon og konkrete planer avgjørende.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: SIRUS/Nye bilder)

En positiv holdning til røykeslutt, opplevd sosialt press for å slutte å røyke og opplevd mestring over røykeslutt, bidro sammen med erfaring med tidligere sluttforsøk tydelig til økt motivasjon for å slutte å røyke.

Disse faktorene økte også sannsynligheten for faktisk røykeslutt fire måneder senere.

Dette kommer fram i en studie av Velibor Bobo Kovač ved Universitetet i Agder og Jostein Rise og Inger Synnøve Moan ved SIRUS.

Konkrete planer viktig

– Hvis man i tillegg til motivasjon hadde konkrete planer om når og hvordan man skal slutte, samt planer om hva man skulle gjøre i situasjoner der man blir fristet til å røyke, økte sannsynligheten ytterligere for at sluttforsøket ble vellykket, sier Velibor Bobo Kovač.

Resultatene viste også at jo sterkere vane røykingen var blitt, jo mindre sannsynlig var det at sluttforsøket lyktes.

Om studien

Velibor Bobo Kovač. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Data stammer fra en Internett-undersøkelse der man fulgte 939 dagligrøykere med en gjennomsnittsalder på 36 år over en 4 måneders periode i 2006–2007.

I studien er overgangen mellom intensjoner om å slutte å røyke og den faktiske slutteprosessen studert i lys av den psykologiske teorien om planlagt atferd.

Referanse:

Kovač, Rise & Moan: From Intentions to Quit to the Actual Quitting Process, Journal of Applied Biobehavioral Research, published online: 23 MAR 2010, DOI: 10.1111/j.1751-9861.2010.00048.x.

Powered by Labrador CMS