Screening hindrer ikke hjertedødsfall

Det er lite helse å hente på å lete etter hjerteproblemer hos den generelle befolkningen, viser stor norsk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Hjertesykdom er den største dødsårsaken i verdens industriland. Og mange av de som dør plutselig av hjertesykdom, hadde ingen symptomer på forhånd. Det er dermed naturlig å spørre seg:

Kan en screening av den generelle befolkningen hindre mange slike dødsfall?

- I de siste åra har vi sett en stor økning i hjerteundersøkelser med ekkokardiografi, spesielt i USA, forteller Haakon Lindekleiv fra Universitetet i Tromsø.

En slik ultralydundersøkelse av hjertet kan avsløre mange typer avvik og sykdom, for eksempel sykdom i hjerteklaffene, hjertemuskelen eller de store karene som går ut fra hjertet.

Men nå konkluderer Lindekleiv og kollegaene med at slike kontroller har lite for seg hos folk flest. En stor norsk studie viser at screening ikke reduserte risikoen for død, hjerteinfarkt eller slag.

Fant hjertesykdom

Studien, som er en del av Tromsøundersøkelsen, inkluderte 6861 middelaldrende mennesker som ble delt opp i to grupper. Den ene gruppa gikk igjennom ekkokardiografi – en ultralydundersøkelse av hjertet, mens den andre gruppa ikke ble screenet på denne måten.

Undersøkelsen førte til funn av hjertesykdom. Av de 3272 deltagerne i ekkokardiografigruppa hadde 249 personer sykdom i hjertet. Dette tilsvarte 7,6 prosent av gruppa.

Disse menneskene fikk oppfølging på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Men da de to gruppene ble fulgt opp 15 år senere, var det lite som tydet på at screeningen hadde hatt noen effekt på helsa.

Hindret ikke sykdom og død

Det var ingen forskjell mellom gruppene, verken når det gjaldt plutselig død, død som følge av hjertesykdom, eller tilfeller av hjerteinfarkt eller slag.

- Dette støtter de gjeldende retningslinjene som sier at det ikke er noen grunn til å screene den generelle befolkningen med ekkokardiorafi, sier Lindekleiv.

Han understreker imidlertid at resultatet gjelder den generelle befolkningen.

Hjerteultralyd av friske personer kan likevel være nødvendig hvis man har nære familiemedlemmer med plutselig tidlig hjertedød eller arvelige hjertesykdommer.

Det kan også finnes andre friske grupper – for eksempel toppidrettsutøvere – hvor det er behov for screening.

Mange uskyldige tilstander

Lindekleiv mener det kan være flere grunner til at oppdagelsene av hjertesykdom hos en del av pasientene ikke var med på å forebygge sykdom og dødsfall senere.

- I noen svært få tilfeller ble det oppdaget veldig alvorlig hjertesykdom, men mye av det som dukket opp var relativt uskyldig.

- Dette kunne være tilstander som aldri vil få noen symptomer, eller tilfeller hvor tidlig behandling ikke nødvendigvis påvirket sykdomsforløpet.

I tillegg kan screening også ha negative følger for noen. I mange av tilfellene hvor det dukker opp uregelmessigheter i undersøkelsene, er det egentlig snakk om tilstander som ikke er farlige.

Likevel kan resultatene skape usikkerhet og unødig redsel for sykdom, sier Lindekleiv.

Referanse:

H. Lindekleiv, M. L. Løchen, E. B. Mathiesen, I. Njølstad, T. Wilsgaard, H. Schirmer, Echocardiographic Screening of the General Population and Long-term Survival A Randomized Clinical Study, JAMA Internal Medicine, 22. juli 2013

Powered by Labrador CMS