Nye tall fra SSB viser at over halvparten av alle norske hytter ligger i tettbebygde strøk.

Fire av fem nye hytter ble bygget i tettbebygde områder i fjor

I 2022 ble det bygget omtrent 6360 nye hytter, og 81 prosent av dem ble bygget i tettbebygde strøk. Andelen frittstående hytter går ned.

I 2021 var det for første gang flere hytter innenfor tettbebygde fritidsbyggområder enn det var enkeltstående hytter. Nå har denne andelen økt ytterligere, og i 2022 var den på 52 prosent, viser ferske tall fra SSB.

Det er flest nye bygg i de store hytteområdene med 50 eller flere fritidsboliger fra før av.

Andelen frittstående hytter har gått ned fra 24 prosent i 2018 til 19 prosent i 2022.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS