Det er et stort potensial for å få flere utenlandske turister til Norge hvis reiselivsbransjen tilbyr flere pakker, ifølge en rapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge og Agderforskning. Her fra en utflukt i tilknytning til Hurtigruten.  (Foto: Hurtigruten)
Det er et stort potensial for å få flere utenlandske turister til Norge hvis reiselivsbransjen tilbyr flere pakker, ifølge en rapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge og Agderforskning. Her fra en utflukt i tilknytning til Hurtigruten. (Foto: Hurtigruten)

Norge bør tilby flere og bedre pakkereiser

Tyskere, briter og nederlendere synes Norge er eksotisk. Derfor kan vi tjene på å satse mer på pakkereiser, slik andre reisemål med et eksotisk image gjør. 

App og internett slår ut reisebyrå

Det var ialt seks tusen briter, tyskere og nederlendere med i undersøkelsen.

  • Halvparten av de som bestilte overnatting på forhånd, gjorde det på internett eller app.
  • Tretti prosent bestilte over telefon. Resten gjennom reisebyrå.
  • Fire av ti bestilte også transport over internett eller app. Samme andel bestilte transport underveis.
  • En av tre bestilte adgangsbegrensede aktiviteter og måltider over nett.
  • Av de som bestilte pakke, gjorde 43 prosent bestillingen gjennom leverandør. Bare 14 prosent bestilte gjennom reisebyrå.

De som har benyttet turoperatør kjennetegnes ved at de er mindre engasjerte og kunnskapsrike på reiseplanlegging, og at de er mer prisbevisste og opplever høyere risiko.

For Internett er forholdet motsatt. De som benytter turoperatører/reisebyrå gjør dette for å redusere risiko og for å redusere egen innsats, mens de som er kreative og engasjerte er mer villige til å benytte Internett.

Mange europeiske turister synes nordlys og midnattssol i Norge virker like eksotisk som å dra på safaritur til et afrikansk land. Og jo mer eksotisk reisemålet er, desto mer aktuelt blir det å kjøpe ferien i form av en pakkereise.

Derfor kan pakker være et godt tiltak for å få flere turister hit. Det kan styrke konkurransekraften vår, konkluderer forskere ved Handelshøgskolen i Sørøst-Norge og Agderforskning i en ny rapport.

I alt har nesten seks tusen britiske, nederlandske og tyske turister svart på hvordan de planla og bestilte sin siste feriereise.

Hurtigruten øker pakkesalget

Hurtigruten har 73 prosent utenlandske turister når vi regner i antall gjestedøgn. I antall gjester er fordelingen av norske og utenlandske turister likere fordi utenlandske turister reiser lengre strekk.

Hver tredje reisende på Hurtigruten bestiller pakke i form av flyreise eller hotell i tillegg. Stadig flere av reisene bestilles over nett, og det utgjør nå 10–15 prosent.

– Turistene kan også bestille 60 ulike utflukter og aktiviteter om bord, på nett, via agenter eller via vårt eget bestillingskontor, sier pressekontakt Stein Lillebo hos Hurtigruten.

Hurtigruten har egne nettsider i Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og USA. I tillegg selger de turer via salgsagenters nettsider.

Hurtigruten tilbyr rundt 60 utflukter som kan bestilles ombord , på nett eller via agenter og bestillingskontoret. (Foto: Hurtigruten)
Hurtigruten tilbyr rundt 60 utflukter som kan bestilles ombord , på nett eller via agenter og bestillingskontoret. (Foto: Hurtigruten)

Velger forutsigbar pakketur 

Forskerne ville kartlegge hvordan turistene bestilte sin siste lengre ferie, og hvilke typer turister de var.

Over halvparten av dem kjøpte hele eller deler av sin siste utenlandstur til fjernere land enn nabolandene som en pakke, viser studien.

– Dette gir viktig innsikt i hvordan vi kan få flere turister til å komme til Norge, sier Engeset.

De som kjøpte ferien som pakkereise, oppga at det er tryggere, enklere og mer forutsigbart. Bare 1,5 prosent av dem hadde vært i Norge på sin siste ferie.

– Men vi ser at Norge i likhet med mer kompliserte reiser og andre fjernere reisemål oppleves som eksotisk eller mer utilgjengelig, enn nabolandene for denne gruppen, sier førsteamanuensis Marit Gundersen Engeset ved Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Mer økonomisk oversiktlig

Mange oppgir at de syns det er mer oversiktlig økonomisk å kjøpe norgesferie som en pakke. Det gjelder spesielt for turister som ikke har vært i Norge før, eller som ikke er så erfarne med å planlegge reiser selv.

- Det er potensial for norsk turistnæring kan selge flere pakker til utenlandske turister, fastslår førsteamanuensis Marit G. Engeset ved Høgskolen i Sørøst-Norge. (Foto: privat)
- Det er potensial for norsk turistnæring kan selge flere pakker til utenlandske turister, fastslår førsteamanuensis Marit G. Engeset ved Høgskolen i Sørøst-Norge. (Foto: privat)

– Potensialet for å få mer salg er klart til stede ved å satse på å utvikle attraktive pakker, sier Engeset til forskning.no. Hun har gjort studien sammen med Ellen K. Nyhus ved Agderforskning.

De fleste som ordner deler av reisen på forhånd, bestiller overnatting og transport før de drar, mens aktiviteter og opplevelser sjeldnere blir forhåndsbestilt.

Stort potensial hos briter

Ifølge forskerne er det rom for å selge flere pakker til britiske turister. Britene skiller seg ut ved at de er mer positive til bestilling av pakkereiser og bruker internett mer enn nederlendere og tyskere ved bestilling.

Flere av våre naboer i vest foretrekker å forhåndsbestille flere deler av reisen, spesielt aktiviteter og opplevelser. De bestiller oftere direkte fra leverandørene.

– Det britiske markedet kan nås i større grad enn i dag via de mest brukte bestillingskanalene i Storbritannia, sier Engeset.

De fleste britene som bestilte naturbaserte reiser med utgangspunkt i én base, gjorde dette gjennom Thomas Cook, Expedia og Thompson.

Også Hurtigruten merker nå en økende popularitet fra briter, selv om Tyskland fortsatt er størst.

Naturbaserte rundreiser

Forskerne har også sett nærmere på hvordan næringen kan få turister til å bruke mer penger når de først er her. Den norske naturen er et trekkplaster for mange utenlandske turister.

Forskerne har sammenlignet naturbaserte rundreiser med naturbaserte reiser med fast bosted.

– Rundreise-feriene er lenger. Derfor kan det totalt sett være mer lønnsomt å lokke flere rundreiseturister til Norge, selv om dette ikke nødvendigvis er optimalt for hver enkelt aktør, påpeker Engeset.

Dersom flere kan lokkes til Norge for å foreta en rundreise, kan det bidra til flere gjestedøgn per person. Men samtidig bør tilbudene tilpasses turistenes livssituasjon. Flere briter reiser for eksempel med barn.

Nordlys over vikingmuseet i Lofoten. Norge oppleves som like fjernt og eksotisk for nederlandske, tyske og britiske turister som en safaritur til Afrika. Derfor er pakketuren en måte å redusere forbrukernes opplevde risiko, mener forskerne. (Foto: Hurtigruten)
Nordlys over vikingmuseet i Lofoten. Norge oppleves som like fjernt og eksotisk for nederlandske, tyske og britiske turister som en safaritur til Afrika. Derfor er pakketuren en måte å redusere forbrukernes opplevde risiko, mener forskerne. (Foto: Hurtigruten)

– Barnefamilier har behov for kortere reisestrekninger enn reisefølger bestående kun av voksne, påpeker Engeset.

Bruker mer penger på utflukter

Ifølge rapporten vil det være mest lønnsomt for tilbydere å sette sammen pakker som ikke er for omfattende.

– Kunder som kjøper bare deler av reisen som en pakke, bestiller betydelig flere tilleggstjenester som utflukter og måltider enn de som kjøper alt i en pakke og de som kjøper alt separat, sier Engeset.

– Dermed er det smart å tilby mindre omfattende pakker som bare inneholder transport og overnatting, og så overlate til kunden å kjøpe måltider og utflukter på egen hånd, eller gi dem mulighet for å kjøpe til dette, sier hun.

Debutanter kjøper mest pakker

Det store flertallet i undersøkelsen (46 prosent) kjøper samtlige produkter separat. En ganske stor andel (38 prosent) velger å kjøpe alt i en pakke.

En mindre andel (16 prosent) kjøper deler av reisen samlet i en pakke og resten separat.

Over 40 prosent av dem som reiste til et sted for første eller andre gang, valgte pakke. Så synker tendensen til å velge pakker med økende erfaring.

Noen turister er mer engasjerte

De som kjøper alle produktene separat, er mer kreative, mer engasjert og har større interesse og kunnskap om reiseplanlegging, ifølge rapporten.

De synes at det å bestille alt separat gir dem mulighet til å skreddersy reisen til egne behov.

Fremtidens produkter for norsk reiseliv vil i stor grad rettes mot aktive og engasjerte kunder som ønsker å delta aktivt i planlegging av innhold i egen ferie.

Innflytelse gir mer fornøyde kunder

De som får muligheten til å sette sammen sin egen pakke, blir de mer fornøyd og er villig til å betale en høyere pris enn for en ferdigprodusert pakke.

Kunder som velger ferdige pakker fremfor å sette sammen reisen selv, er derimot mer prisbevisste. De som har kjøpt pakker med både overnatting og opplevelser, er også betydelig mer fornøyd med reisen.

Spørsmålet er om norsk reiseliv bør tilpasse tilbudene til pakketurister eller til de som liker å sette sammen ferien helt på egen hånd. Eller om bransjen bør appellere til begge typer behov.

Bruker reisesøkemotorer

Internett er nå den viktigste distribusjonskanalen for reiselivsprodukter og brukes i stor grad både til informasjonssøk, planlegging og kjøp. Nettsøk gjør også det lettere for forbrukerne å sette sammen reiser selv.

– Hvordan kan reiselivet styre mer trafikk til egne nettsider?

– Typiske søketjenestene som for eksempel booking.com og Expedia dominerer, spesielt når turistene skal bestille overnatting, forteller Engeset.

Hvor turistene bestilte ferieturen fra, varierte fra land til land. (Foto: (Graf: reiselivsrapport av Engeset og Nybakk))
Hvor turistene bestilte ferieturen fra, varierte fra land til land. (Foto: (Graf: reiselivsrapport av Engeset og Nybakk))

De fleste utenlandske turistene som bestilte pakke eller transport på siste ferietur, havnet på bestillingssiden via slike reiseportaler, eller hos konkrete turoperatører.

– Men de spurte oppgir et stort antall websider, og de fleste nevnes kun en gang. Det vil være en utfordring å finne en distribusjonskanal på internett som kan fange opp hele målgruppen, sier Engeset. 

Reisemålets egen nettside er langt nede på listen.

Utvalg viktigere enn pris

Reiselystne som velger reisesøkemotorer som sine favoritter, verdsetter muligheten til å studere og sammenligne flere alternativer og se et bredere utvalg av produkter, fremfor prissammenligninger og lave priser.

Å gjøre sine egne nettsider kjent og attraktive i markedet er leverandørenes ansvar.

Men norsk reiseliv bør også gå sammen og skape en felles plattform der norske reiselivsprodukter kan pakkes, presenteres og tilbys, mener forskerne.

– Felles plattformer for booking, utvalg og design vil være viktig for å skape nødvendige konkurransefortrinn for norsk reiseliv i de internasjonale markedene.

Spørsmålet er hvordan norske reiselivsbedrifter kan skape plattformer og kombinasjoner som dekker de ulike behovene de forskjellige turisttypene har.

– Noen har behov for den tryggheten og forutsigbarheten som pakker gir, mens andre vil tilpasse reisen og bidra selv i sammensying av reisen, sier Engeset.

Dette er forhold som aktørene i næringen bør vektlegge når pakkereiser utarbeides.

Rapporten inngår i forskningsprosjektet Reisepol som drives av Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid med Agderforskning. Det er finansiert av Næringsdepartementet.

Referanse: 
Engeset og Nyhus: Planlegging og bestilling av feriereiser i Norges viktigste markeder.  Reisepol-rapport. 2015

Powered by Labrador CMS