Flere hjerneslag

De neste 25 årene vil trolig 50 prosent flere årlig rammes av hjerneslag, viser en analyse av hjerneslagtilfeller i Nord-Trøndelag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Analysen er basert på data fra en systematisk slagregistrering i Nord-Trøndelag. Den tyder på at rundt 7 000 - 8 000 flere årlig vil rammes av slag i framtida.

- Det er en dramatisk utvikling, sier overlege Bent Indredavik ved slagenheten ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Det finnes i dag ingen landsomfattende registre over hvem og hvor mange som får slag i Norge. Men basert på studien av slagtilfeller i Nord-Trøndelag har man konstatert at rundt 15 000 personer rammes av hjerneslag årlig her i landet.

Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge, etter hjertesykdommer og kreft. Men i Storbritannia har forskere nå påvist at det er flere som rammes av hjerneslag enn av hjerteinfarkt på verdensbasis og at denne tendensen trolig vil forsterke seg i årene framover. Hjerneslag ser derfor ut til å bli den dominerende folkesykdommen.

Det er nå opprettet et register for slagbehandling i Midt-Norge der alle som rammes av slag i den landsdelen registreres. Registeret skal utvikles videre til å gjelde slagrammede i hele landet.

- Med et slikt register i Norge kan det bli enklere å sette inn tiltak for å begrense økningen som forventes i slagtilfeller, sier Bent Indredavik.

Årsaken til økningen er først og fremst at vi lever lenger. Men i Sverige, der man allerede har et landsregister, er det en tendens til at kvinner i alle aldre vil bli rammet av slag.

- På lengre sikt kan usunn livsstil føre til en enda større økning, men foreløpig har vi ikke nok data til å kunne konkludere med det, sier Indredavik.

Flere slagtilfeller vil kreve økte ressurser til rehabilitering. Men allerede i dag mener Landsforeningen for slagrammede (LFS) at tilbudet om gjenopptrening er for dårlig for slagpasienter.

- Dette er altfor dårlig i de fleste kommuner i landet, sier leder av LFS Arne Hagen. Det er kommunene som har ansvaret for videre opptrening etter behandling og rehabilitering på sykehus. Hagen mener langt flere kunne blitt bedre med et godt tilbud om opptrening.

- I Helse Øst legges rehabiliteringsplasser ned. Det er skremmende, sier Hagen. Han har følgende råd for forebygging av hjerneslag: Du bør få legen til å måle blodtrykket og kolesterolinnholdet i blodet én gang i året. I tillegg bør alle trene regelmessig, og røykere må slutte å røyke.

(NTB)

Powered by Labrador CMS