Venstre og høyre ørestein av en ung oppdrettslaks. Den venstre er normal, og den til høyre er deformert. Den deformerte øresteinen er større, tynnere og skjørere. (Foto Tormey Reimer)
Venstre og høyre ørestein av en ung oppdrettslaks. Den venstre er normal, og den til høyre er deformert. Den deformerte øresteinen er større, tynnere og skjørere. (Foto Tormey Reimer)

Halvparten av all oppdretts-laks har nedsatt hørsel

Deformerte øresteiner er årsaken.

En gruppe forskere oppdaget nylig at den ene eller begge otolittene er misdannet hos halvparten av all oppdrettslaks, en misdannelse som er langt sjeldnere å se hos villfisk.

Otolittene, eller øresteinene, er sanseorganer i fiskens indre øre som er avgjørende for fiskens hørsel og balanse. Otolittene består normalt av en form for kalsiumkarbonat kalt aragonitt.

Ifølge Tormey Reimer ved Universitetet i Melbourne oppstår denne misdannelsen når den normale kalsiumkarbonatstrukturen i fiskens ørestein erstattes med vateritt – en annen krystallform.

– De deformerte øresteinene er større, lettere og skjørere, og måten de fungerer i øret endres, sier Reimer i en pressemelding.

– Vår forskning tyder på at fisk som har denne misdannelsen, kan miste opptil 50 prosent av hørselen.

Hørselsskade et globalt fenomen

For å undersøke hvor utbredt dette fenomenet er, har forskerne tatt prøver av oppdrettslaks fra Norge, Canada, Skottland, Chile og Australia, det vil si alle de største lakseproduserende land i verden og sammenliknet resultatene med laks fra 21 norske villaksbestander.

Misdannelsen var langt mer vanlig i oppdrettsfisk enn i villfisk, uavhengig av hvilket land laksen ble produsert i.

– Studien stiller spørsmål ved velferden til produksjonsdyr, sier medforsker Tim Dempster.

Ifølge forskerne oppstår slike misdannelser tidlig i fiskens liv, ofte i klekkeriet. Men hvilke deler av oppdrettsprosessen som spiller inn, er foreløpig uklart.

– Vi må nå finne ut hva som er årsaken, så vi kan hjelpe den globale laksenæringen til å produsere fisk med akseptable velferdsstandarder.

Forskerne vet heller ikke nøyaktig hvordan dette hørselstapet påvirker fisken senere i livet.

Dårligere overlevelse hos utsatt fisk

Misdannelsen kan hindre at fisk oppdager rovdyr og begrense laksens evne til å navigere tilbake til elva der den ble født. Deformerte øresteiner kan dermed også bidra til å forklare hvorfor mange bevaringsprogrammer for fisk ikke fungerer som forventet.

Årlig blir milliarder av laksefisk alet opp i settefiskanlegg og sluppet ut i elvene i Nord-Amerika, Asia og Europa for å forsterke ville bestander. Denne yngelen har langt dårligere overlevelse enn villfisken.

Arne Johan Jensen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), har også studert overlevelse hos anleggsprodusert laksesmolt som settes ut i Auravassdraget. Resultatene herfra vil om kort tid bli publisert i tidsskriftet Journal of Fish Biology.

– I snitt må det settes ut 2,4 anleggsprodusert laksesmolt for å erstatte én villfisk. Hørselsskader kan være en del av forklaringen på hvorfor utsatt fisk har dårligere overlevelse enn villfisken, sier Jensen.

Referanse:

Tormey Reimer mfl: High prevalence of vaterite in sagittal otoliths causes hearing impairment in farmed fish. Scientific Reports, april 2016, doi: 10.1038/srep25249.

Powered by Labrador CMS