Medisin-rens krever mye energi og penger

Det er mulig å rense vekk flere titalls medisinrester fra avløpsvann, viser forsøk. Men å rense hele avløpsstrømmer krever mye energi og store investeringer, ifølge professor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Motiv fra membrandestillering (MD) på forskningsanlegget Sjöstadsverket i Sverige, der forskere fra blant annet Kungliga Tekniska Høgskolan studerer MD-teknikkens muligheter for å fjerne medisinrester i avløpsvann. (Foto: Andrew Martin, KTH)

Forskere fra Kungliga tekniska Høgskolan (KTH) og IVL Svenska Miljöinstitutet foretar i disse dager undersøkelser med en renseteknikk for avløpsvann som kalles membrandestillering, MD.

Den relativt ferske MD-teknikken er så langt testet i liten skala av disse forskerne, ved forskningsanlegget Sjöstadsverket utenfor Stockholm. 

- Bare ett som ikke ble fjernet

Resultatene viser at nesten alle medisinrestene som forskerne testet for ble renset vekk i vann fra Saltsjön.

Andrew Martin. (Foto: KTH)

- Av de rundt 20 legemiddelrestene som vi testet for, var det bare ett vi ikke klarte å rense vekk 100 prosent, nemlig sertralin, et antidepressiva, opplyser professor Andrew Martin ved KTH.

Vannet inneholdt medisinrester tilsvarende 282 nanogram per liter før rensing. Dette er en vanllig konsentrasjon i avløpsvann fra Henriksdals renseanlegg, opplyses det i en pressemelding fra KTH.

Blant restene var virkestoffet oxazepam, som benyttes i vanlige beroligende medisiner. Etter rensing lå konsentrasjonene av oxazepam på mindre enn 2 nanogram per liter.

En studie fra forskere fra Umeå universitet har nylig vist at abbor endrer atferd når oxazepam spes i ut i vannet.

Fisken blir asosial, tar større risiko, og forskerne frykter alvorlige økologiske konsekvenser.

Framtidig bruk uavklart

Selv om resultatene fra de svenske forskerne er lovende, er det ennå uavklart hvilken skala MD-teknikken kan bli benyttet i framover.

- Rensing av hele avløpsstrømmer vil kreve store energimengder og høye investeringskostnader. Dette gjelder både MD-teknikken og andre typer prosesser som garanterer svært høy grad av rensing, forteller Martin til forskning.no.

- Derimot kan MD være et supplement, ved siden av andre prosesser, for å rense deler av avløpsstrømmen. Tilpasninger i produksjon av legemidler for rensing av prosessvann er en beslektet mulighet, fortsetter professoren.

Nå vil Martin og kolleger undersøke om MD-teknikken klarer så høy grad av rensing også når konsentrasjonen er ti ganger høyere.

Bruker fjernvarme i destilleringen

Om selve rensingen forklarer professoren at den innledes med at avløpsvannet varmes opp med fjernvarme.

Vanndamp passerer gjennom et tynt, hydrofobisk (gore-tex-aktig) materiale som utgjør selve membranen.

Medisinrestene skal havne på den ene siden av membranen, på den andre siden kondenserer dampen mot en kald overflate, og det kan det produseres renset vann.

I tillegg til bruk av fjernvarne, kreves ikke så høye temperaturer for at membrandestillering skal fungere, og det er en god ting, påpekes det i  pressemeldingen

Utviklingen av renseteknikken har foregått i et samarbeid med flere svenske bedrifter.

Powered by Labrador CMS