Roboten er på størrelse med en boksesekk og senkes ned i merden hvor den dreper lus mens laksen svømmer uanfektet videre. (Foto: Heinz Troll)

Norsk robot som dreper lakselus kan vinne europeisk oppfinnerpris

En norsk oppfinner som har utviklet en robot som bekjemper lakselus ved hjelp av kamera og laserstråler, er nominert til en europeisk patentpris.

Undervannsroboten benyttes allerede av flere fiskeoppdrettere i Norge til å fjerne lakselus, en av bransjens største utfordringer.

Ingeniøren, gründeren og oppfinneren Esben Beck startet bedriften i liten skala i en kjeller i Oslo for syv år siden. Nå har han 50 ansatte.

I dag ble det kjent at han er en av tre nominerte til årets European Inventor Award for beste oppfinnelse fra små og mellomstore bedrifter (SMB). Den deles ut av det europeiske patentbyrået, European Patent Office.

Han er første nordmann som er nominert, siden prisen ble etablert i 2006.

– Denne oppfinnelsen viser hvordan høyteknologi fra en SMB-bedrift kan hjelpe en etablert industri som er verdt milliarder, sa EPO-president António Campinos under offentliggjøringen.

Bruker kunstig intelligens

Beck har erfaring fra marinteknikk og fjernstyring av dypvannsroboter.

Han fikk idéen til å bekjempe lakselus ved hjelp av laser da han ble kjent med lakselusproblemet i oppdrettsnæringen.

Laboratorietester bekreftet at idéen virket og søk i patentdatabaser viste at ingen andre hadde utviklet tilsvarende teknologi.

Roboten senkes ned i fiskemerdene hvor den beveger seg rundt. Stereokameraer scanner alle deler av laksen på jakt etter lakselus. Kraftige innebygde datamaskiner analyserer bildene og finner lakselusa i løpet av syv millisekunder ut fra gjenkjennbar skygge og form.

Datamaskinen er programmert til å kjenne igjen fiskens videre bevegelse i vannet.

Så sender roboten ut et grønt, dødelig laserskudd mot den brunfargede lakselusa. Lusa dør, men laserstrålen preller av og er ufarlig for laksen, ifølge pressemeldingen.

Roboten er automatisert og kan fungere døgnkontinuerlig uten behov for manuell styring.

Lakselus stor utgift for bransjen

Lakselus som spiser på oppdrettslaksen koster norske lakseoppdrettere enorme beløp årlig i i utgifter. Ifølge forskere koster lakselus bransjen 15 milliarder kroner årlig, ifølge DN (krever abonnement).

Ved konvensjonell behandling skylles fisken i sterke strømmer av varmt vann eller det brukes kjemikalier. Mange laks overlever ikke slik behandling.

Kjemikaliene som brukes til avlusing kan spre seg til farvann rundt anlegget med potensielle negative miljøpåvirkninger. Lakselus har dessuten blitt resistente mot flere av kjemikaliene.

Patent skaffet finansiering

Esben Beck grunnla Beck Stingray Marine Solutions i 2012, og satte sammen et team av eksperter innen kunstig intelligens, visuell gjenkjenning og laserteknologi for å utvikle og kommersialisere idéen.

- Mange fortalte oss at dette ikke ville være mulig å få til. Det er en stor motivasjonsfaktor for enhver oppfinner, sier Beck.

Becks patentsøknad gjorde det mulig for ham å skaffe finansiering og utvikle teknologien som vil bedre dyrevelferden og forbedre økonomien i oppdrettsbransjen.

Underveis har oppfinneren fått 2,5 millioner kroner i utviklingsmidler fra staten og i tillegg investeringsmidler fra sjømatindustrien i Norge.

I tillegg har han skaffet egenkapital og støtte fra ansatte.

Roboten Stingray er allerede tatt i bruk i 100 laksemerder og i 2018 solgte Beck Engineering AS roboter for nesten 10 millioner euro.

Vinneren blir annonsert i Wien 20. juni.

Powered by Labrador CMS