En fiskebåt ved Gryllefjord utenfor Senja. Torsk og sild er blant artene som kan bli hardt rammet av klimaendringene.
En fiskebåt ved Gryllefjord utenfor Senja. Torsk og sild er blant artene som kan bli hardt rammet av klimaendringene.

Eksperter: Varmt hav kan føre til fiskerikollaps

Varmere vann i Nord-Atlanteren kan få store konsekvenser for fiskerinæringen, ifølge forskere.

I store deler av Atlanterhavet har det vært rekordvarmt de siste månedene. Utenfor kysten av Storbritannia har temperaturene vært 5 grader høyere enn normalt, og amerikanske myndigheter har kalt situasjonen «mer enn ekstrem».

Hovedårsaken antas å være den globale oppvarmingen i kombinasjon med naturlige variasjoner.

– Det siste tiåret har marine hetebølger forstyrret fiskerier over hele verden, sier forsker Christopher Free ved University of California i USA.

– Hvis det fortsetter å være varmt i Nord-Atlanteren, kan det ligge an til lignende katastrofer, legger han til.

– Påvirker utbredelse

Flere av fiskeartene i den nordlige delen av Atlanterhavet er avhengig av kjølig vann for å formere seg.

Forsker Olav Sigurd Kjesbu ved Havforskningsinstituttet i Norge sier at såkalte pelagiske fiskebestander er følsomme for temperaturendringer. Dette er arter som primært verken lever nær land eller nær havbunnen.

– Vi har allerede sett at klimaet påvirker deres utbredelse, deres evne til å gyte og dødelighetsrater, sier han.

– Rask oppvarming av havet kan få disse endringene til gå raskere, legger han til.

Mindre sild

Bestanden av norsk vårgytende sild har allerede gått kraftig tilbake siden 2009. Utviklingen antas å være knyttet til oppvarmingen av havet.

Tidligere var norsk vårgytende sild den største fiskebestanden i hele Nord-Atlanteren.

Den britiske organisasjonen Marine Conservation Society (MCS) frykter at varmere hav og dårlig fiskeriforvaltning vil føre til kollaps av fiskebestander. I så fall kan tusenvis av stillinger knyttet til fiskeri i ulike land forsvinne.

– Uten samordnet og effektiv planlegging kan fiskeriressursene våre risikere overutnyttelse, overfiske og til og med kollaps av bestander, sier Erin Priddle fra MCS.

– Mer mangfold

Temperaturøkningen i Nord-Atlanteren er en skremmende situasjon, mener Craig Donlon i den europeiske romfartsorganisasjonen Esa. Samtidig tror han økosystemene vil tilpasse seg endringene.

Mange arter er i ferd med å flytte seg nordover til områder med kjøligere vann. Men de kan bli erstattet av arter som tidligere levde lenger sør.

– De vil bringe med seg litt mer mangfold, mener Donlon.

Erin Priddle sier det er viktig at fiskeriforvaltningen tar hensyn til endringene i fiskebestandene.

Også professor Geraint Tarling, tilknyttet British Antarctic Survey, bekrefter at en rekke arter er på vei nordover. I Arktis kalles prosessen «atlantifisering» , siden varmere vann fra Atlanterhavet trenger inn i Polhavet.

Vanskelig for hvittingen

Allerede i 2004 skrev Aftenposten at sild og torsk kunne bli skiftet ut med nye arter i Nordsjøen på grunn av klimaendringene.

Sverdfisk og månefisk ble den gang omtalt som mulige nykommere. Også hvittingen kunne få problemer på grunn av varmere vann.

I dag sier Kjesbu i Havforskningsinstituttet at oppvarmingen kan få stor betydning for hvittingens evne til å formere seg.

Arter som ikke har mulighet til å flytte, risikerer å få store problemer. Sjøplanter, skjell og alger kan bli drept av den pågående undersjøiske hetebølgen, advarte den britiske forskeren Richard Unsworth i forrige måned.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS