Gjedde er populær som sportsfisk, og resultatet er at den settes ut ulovlig i norske vann.
Gjedde er populær som sportsfisk, og resultatet er at den settes ut ulovlig i norske vann.

Norske og svenske forskere er helt uenige om gjedde

Er gjedda nyttig eller skadelig? Nå slår en ny studie alarm om at det er for lite av rovfisken i Østersjøen.

Den er kystens største rovfisk. I Østersjøen er gjedde viktig både for fisket og for den økologiske balansen.

Den spiser opp småfisken, som i sin tur fører til at havbunnen holder seg friskere.

Forskersplid

– Gjedde er en ekstremt viktig art i systemet, sier forsker Jens Olsson ved Sveriges lantbruksuniversitet.

Det får han ikke mye gehør for blant norske kolleger:

– Det er for mye gjedde, sier seniorforsker Trygve H. Hesthagen ved Norsk institutt for naturforskning (Nina).

– Nei, det kan ikke bli for mye gjedde, kvitterer Olsson.

Men la oss ta den svenske historien først. I Norge lever gjedder stort sett i ferskvann, men Østersjøen er så lite salt at de trives godt der, også.

Jens Olsson vil ha tiltak for å redde østersjøgjeddene.
Jens Olsson vil ha tiltak for å redde østersjøgjeddene.

Redder undervannsskogene

– Som rovfisk er gjedde øverst i næringskjeden og holder andre bestander av fisk i sjakk. I Østersjøen har for eksempel bestanden av stingsild eksplodert, forteller Jens Olsson til forskning.no.

Stingsild spiser opp yngel og egg av gjedde, mens større gjedde på sin side spiser stingsild.

– Når det blir for mye stingsild, spiser den opp dyreplankton og bunndyr. Resultatet er at det blir for mye trådalger og at undervannsskogene forsvinner, ifølge den svenske forskeren.

Fiskere har rapportert om mindre gjedde lenge.

– Studien vår belegger med vitenskapelige data noe som har vært allment kjent blant fiskere og folk som bruker skjærgården. Det har alltid vært kunnskapsmangel om gjedde, men nå har vi et dataunderlag å vise til, sier Olsson.

Han håper at forskningen vil føre til en annen fiskeriforvaltning og gjerne forbud mot å fiske gjedde. Gjedde er ikke noen stor inntektskilde for svenske fiskere. I turistnæringen, derimot, er det en del guider som baserer seg på å ta med sportsfiskere på gjeddefiske.

Når østersjøgjeddene blir borte, ender det med overgroing av trådalger.
Når østersjøgjeddene blir borte, ender det med overgroing av trådalger.

Settes ut ulovlig

Mens Jens Olsson vil beskytte østergjøgjeddene, vil Trygve H. Hesthagen bli kvitt trøndergjeddene. Den pensjonerte seniorforskeren på Nina forteller hvordan ulovlig utsetting av gjedde har gått ut over ørretbestanden i mange vann.

– I trondheimsområdet har vi for eksempel jobbet med dette i mange år. Mange ørretbestander er utryddet etter at det er satt ut gjedde. Det er såkalte sportsfiskere som setter den ut, sier Hesthagen.

Han trekker frem Malvik-området som eksempel. Der har flere gjeddebestander blitt utryddet ved hjelp av rotenon – et stoff som dreper det meste av fisk der den brukes.

Lovbrudd uten straff

Hesthagen forteller at ingen er straffet for å spre gjedde ulovlig fra vann til vann. – Problemet er å få tak i dem som står bak det. Det er en liten gruppe og vanskelig å komme til livs, sier han.

Nina-seniorforskeren vil ikke utrydde gjedde helt:

– Den har sin naturlige plass i norsk natur. Den har naturlig innvandring både på Østlandet og i Finnmark. Problemet er at den har vært satt ut i et stort antall vassdrag og vann der den ikke hørte hjemme, sier Trygve H. Hesthagen.

I den norske Artsdatabanken står gjedde som en regionalt fremmed art med svært høy risiko. Det naturlige utbredelsesområdet er søndre og sørøstlige deler av Østlandet, noen få vassdrag i Trøndelag og Troms og flere større vassdrag i Finnmark.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

Jens Olsson m. fl.: A pan-Baltic assessment of temporal trends in coastal pike populations, Fisheries Research, april 2023, doi: 10.1016/j.fishres.2022.106594

Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund: Spredning av nasjonalt og regionalt fremmed ferskvannsfisk i perioden 2013-2021. Nina-rapport 2099, august 2022, ISSN: 1504-3312, ISBN: 978-82-426-4887.

Trygve Hesthagen, Morten André Bergan og Rolf Sivertsgård: Ble gjedda i Trondheimsområdet innført på 1500-tallet? Fauna, 2022 7–18

Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Hentet 30.1.23.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS