Moderne filosofer er tilsynelatende uenige om mye. Her sitter en statue av filosofen Sokrates og grubler i Athen.

Filosofer er uenige om hva som er meningen med livet

Forskere har spurt nesten 1.800 filosofer.

En spørreundersøkelse blant nesten 1.800 filosofer i USA, Europa, Canada og Australia finner at to tredeler av dem ikke tror på Gud.

Det er til gjengjeld blitt mer populært blant filosofer å mene at mennesket har sin egen frie vilje.

Forskerne bak spørreundersøkelsen The PhilPapers Survey har sammenlignet hva filosofer mener nå med hva de mente da tilsvarende spørsmål ble stilt i 2009.

Hva er sant og hva er usant

Filosofene er også på glid i det store spørsmålet om hva som er sant og usant, viser denne siste undersøkelsen.

Innenfor klassisk logisk tenkning er det vanlig å mene at en påstand må være enten sann eller usann.

Men sammenlignet med i 2009 er det nå flere filosofer som går i retning av å mene at en påstand kan befinne seg et sted imellom de to, altså mellom helt sant og helt usant.

Dypt splittet om meningen med livet

I spørsmålet om hva som er meningen med livet, så deler filosofene seg i grupper som virker nokså uenige:

  • En tredel er av den oppfatning at individet selv skaper mening med livet.
  • Like mange mener at livet har en mening, uansett hva den enkelte selv måtte mene om det.
  • Hver sjette filosof mener at livet er uten mening.

– Et viktig poeng med denne spørreundersøkelsen er at den gir vanlige folk en mulighet til å sammenligne seg med proffene, sier den svenske filosofen Gustaf Arrhenius til tidsskriftet Forskning & Framsteg.

Men det å gruble for mye over meningen med livet er ikke bra. Sammenhengen mellom det ha mye negativ grubling og det å være eller kunne bli deprimert, er ganske robust, sier han i denne forskning.no-saken fra 2017.

Sosialisme og evig liv

Om lag 30 prosent av filosofene støtter kapitalisme, mens litt over 50 prosent støtter sosialisme.

Om lag 45 prosent av filosofene vil gjerne ha evig liv. Om lag 41 prosent vil ikke ha det. Knappe 14 prosent svarer at de heller vil ha noe annet.

Flere resultater fra spørreundersøkelsen blant filosofene finner du her.

Kilder:

Institutt för framtidsstudier: «Vad tycker filosofer?», 17. februar 2022.

Daily Nous: «What Philosophers Believe: Results from the 2020 PhilPapers Survey». Artikkelen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS