Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nordlandsforskning - les mer.

Kan filmer som Kampen om Narvik bidra til at turister kommer til Nord-Norge?

Slik kan Nord-Norge bli attraktivt for filmturisme

TV-serien Himmelblå gikk av luften i 2010, men lokker fortsatt sommerturister til øya Ylvingen. Forskere ser et betydelig potensial for filmturisme i Nord-Norge.

Nordnorsk reiselivsnæring har interesse både for film- og TV-produksjoner som marked og for å utvikle bærekraftig filmbasert turisme.

Det sier Karin Marie Antonsen, forsker ved Nordlandsforskning. På oppdrag fra Nordnorsk Filmkommisjon har hun kartlagt kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge og Svalbard som filmdestinasjoner.

– Samtidig viser studien at reiselivsnæringen i nord frem til nå i liten grad har satset strategisk på filmproduksjoner eller på utvikling av filmbasert turisme.

Men noe er på gang. Og storfilmen Kampen om Narvik viser veg.

Utvikler opplevelsesprodukter

I forbindelse med Kampen om Narvik er det etablert et filmturismeprosjekt i Narvik under ledelse av Narviksenteret.

Gjennom dette prosjektet har reiselivsaktører utviklet hele 18 opplevelser relatert til filmen. Her kan turister booke seg inn.

– Men filmen har som kjent slitt med uflaks. På grunn av covid og situasjonen i Ukraina har premieren blitt utsatt flere ganger, nå til desember 2022, sier Antonsen.

– Det er derfor for tidlig å si hvorvidt filmturisme-prosjektet er en suksess.

Men Narvik-prosjektet har allerede rukket å inspirere andre.

Rundt den kommende Nils Gaup-filmen Sulis satses det også på filmturisme. Denne filmen handler om det som NRK har omtalt som en av de viktigste arbeiderkampene i norsk industrihistorie: I 1907 gjorde gruvearbeiderne i Sulitjelma i Fauske kommune i Nordland opprør mot grådige gruveeiere.

– Målet er å utvikle produkter gjennom høsten 2022 og være klar med bookbare produkter parallelt med markedsføringen av selve filmen, som skal ha premiere enten i midten av mars eller september 2023, sier Antonsen.

Klar til premieredagen

Så hva skal til for å lykkes med å etablere Nord-Norge som en attraktiv filmdestinasjon?

– Et tett samarbeid mellom reiselivet, filmbransjen og det offentlige er identifisert som en viktig suksessfaktor, sier Antonsen.

– Men satsing på filmturisme vil avhenge av gode strukturelle rammer for filmproduksjon i Nord-Norge. En sterk filmbransje i nord vil være viktig for å kunne trekke større produksjoner til landsdelen.

Antonsen mener det vil være mest hensiktsmessig å rigge prosjekter og nettverk rundt konkrete produksjoner som allerede er planlagt eller i gang i landsdelen.

Han understreker at reiselivsnæringen også selv må ta initiativet dersom de ønsker å få til filmbasert turisme.

– Utfordringen er å få startet prosjektet tidlig nok til å rigge samarbeid og finansiering og være klar med produkter og markedsmateriell på premieredagen.

Referanse:

Karin Marie Antonsen: Filmdestinasjon Nord-Norge - Kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge med Svalbard som filmdestinasjon. Rapport, Nordlandsforskning, 2022.

Filmdestinasjon Nord-Norge

  • Nordlandsforskning har på oppdrag fra Nordnorsk Filmkommisjon kartlagt kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge og Svalbard som filmdestinasjon.
  • Øvrige partnere i prosjektet har vært de nordnorske reiselivsklyngene InnOpp og Arctic365, Nordnorsk Reiseliv, Narviksentret, Visit Narvik og Hermetikken Kulturnæringshage.
  • Filmdestinasjon Nord-Norge er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom ordningen Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring og Nordland fylkeskommune.
Powered by Labrador CMS