Overvekt er et økende problem i verden, viser en ny, detaljert rapport. I Norge er det flere med fedme eller overvekt enn normalvektige.
Overvekt er et økende problem i verden, viser en ny, detaljert rapport. I Norge er det flere med fedme eller overvekt enn normalvektige.

Én milliard mennesker i verden lever nå med fedme

Fedme blant voksne har mer enn doblet seg på verdensbasis siden 1990. Blant barn og unge er tallet firedoblet.

Over én milliard mennesker i verden hadde fedme i 2022. Hele 43 prosent av voksne var overvektige. Det viser en ny studie publisert i det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Denne nye studien viser viktigheten av å forebygge og håndtere fedme allerede tidlig i livet, gjennom kosthold, fysisk aktivitet og tilstrekkelig helseoppfølging, understreker sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

For å regnes som overvektig, må kroppsmasseindeks (BMI) være over 25, mens for fedme er tallet over 30.

Viktig med retningslinjer

– Både regjeringer og lokalsamfunn må sammen jobbe for å hindre at utviklingen med fedme fortsetter. Retningslinjer fra WHO og nasjonale folkehelsebyråer bør følges opp, sier Ghebreyesus.

Det er svært viktig at privat sektor samarbeider og viser større ansvarlighet for helseeffektene av produktene den selger, legger han til.

WHO peker på flere tiltak for å redusere problemet med fedme:

  • Opplysningskampanjer om amming
  • Forskrifter mot skadelig markedsføring av mat og drikke til barn
  • Retningslinjer for skolemat
  • En skatte- og prispolitikk for å fremme sunne dietter.

– Det er store utfordringer med å få på plass retningslinjer som tar sikte på å sikre rimelig tilgang til sunne dietter for alle og skape omgivelser som fremmer fysisk aktivitet og en generell sunn livsstil for alle, sier Francesco Branca. Han er direktør for WHOs ernærings- og mattrygghetsavdeling og en av medforfatterne av studien.

Fedme øker også i Norge

Tall fra Norge viser at det er flere med fedme eller overvekt enn normalvektige her i landet. Det er altså blitt vanligere for voksne nordmenn å ha overvekt eller fedme  enn å ha en BMI under 25. Det fastslo Folkehelseinstituttet (FHI) i fjor.

Hva kan fedme føre til?

Fedme er av Verdens helseorganisasjon definert som en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 eller mer.

BMI mellom 25 og 30 regnes som overvekt.

Fedme kjennetegnes ved at mengden fett på kroppen er unormalt høy.

Overvekt og fedme øker risikoen for en rekke sykdommer, blant annet diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, fettlever, gallestein og visse kreftformer.

I tillegg øker risikoen for belastningssykdommer i skjelett, ledd og muskler og pustestopp mens man sover (søvnapné).

Kilde: Store norske leksikon

Bare 23 prosent av norske menn i alderen 40 til 49 år var normalvektige. Resten hadde overvekt eller fedme. 

42 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe var normalvektige.

– Norge ligger for så vidt bedre an enn mange av de landene vi sammenligner oss med, som USA og Storbritannia – men utviklingen går bare én vei, og det har det gjort i 40–50 år, uttalte daværende direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg til TV 2.

Undervekt går ned

Samtidig har andelen undervektige i verden gått ned. Også blant barn og unge. Mellom 1990 og 2022 sank andelen undervektige jenter med nærmere en femdel – og over en tredel hos gutter.

Andelen av verdens voksne som var undervektige, ble mer enn halvert i samme periode.

Likevel er hundrevis av millioner fortsatt berørt av underernæring, spesielt i de fattigste delene av verden.

– For å lykkes å bekjempe både fedme og undervekt, er det viktig at vi sikrer bedre tilgjengelighet av rimelig, sunn og næringsrik mat, understreker professor og rapportforfatter Majid Ezzat ved Imperial College London.

Både fedme og undervekt er former for feilernæring som er skadelige for helsen på flere måter.

Epidemien av fedme som spredde seg blant den voksne befolkningen over store deler av verden i 1990, gjenspeiles nå hos skolebarn. Det er svært bekymringsfullt, mener Ezzat.

220 millioner mennesker deltok

Den nye studien er utført av NCD Risk Factor Collaboration i samarbeid med WHO. Forskere har analysert vekt- og høydemålinger av over 220 millioner mennesker i alderen fem år eller eldre. Av disse er 63 millioner i alderen fem til 19 år og 158 millioner i alderen 20 år eller eldre. De kommer fra over 190 land.

Mer enn 1.500 forskere har bidratt til studien, som tar utgangspunkt i kroppsmasseindeks (BMI) for å forstå hvordan fedme og undervekt har endret seg over hele verden fra 1990 til 2022.

Voksne er ansett som påvirket av fedme hvis de har en BMI større enn eller lik 30 og klassifisert som undervektige hvis BMI-en deres var under 18,5.

Underernæring er fortsatt et stort problem i Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara.

Landene med den høyeste kombinerte forekomsten av undervekt og fedme i 2022, var øynasjoner i Stillehavet og Karibia og land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Underernæring er årsak til halvparten av dødsfallene til barn under fem år.

Overvekt kan forårsake sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og enkelte kreftformer.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS