null (Foto: Østlandsforskning)
null (Foto: Østlandsforskning)

Får penger til å etablere Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen

Kompetanse- universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland AS har gitt medfinansiering til utviklingsprosessen for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG).

Østlandsforskning har siden høsten 2015 arbeidet med sitt initiativ om etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. 

Målet med et slik forskningssenter er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forbedre innholdet og arbeidsmetoder i entreprenørskap i grunnskolen og videregående opplæring.  Hensikten er også å bygge et enda sterkere forskningsmiljø, hvor det arbeides målrettet for å øke internasjonalt forskningssamarbeid og hente hjem forskningsfinansiering fra EUs programmer. Utviklingsløpet legger opp til tett samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning.

Powered by Labrador CMS