Liten sjanse for intelligent liv

Sannsynligheten for intelligent liv på andre planeter er svært liten. Evolusjonen taper kampen mot tiden, i følge en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"NASA har planer om å skyte opp Terrestrial Planet Finder (TPF) for å lete etter planeter som kanskje har liv. I følge studien som nå er publisert, er sjansen liten for å finne intelligente vesener. (Illustrasjon: NASA)"

Det er en tankelek de fleste synes er spennende:

Finnes det intelligente vesener et sted ute i verdensrommet?

- Sannsynligheten er svært liten, svarer professor Andrew Watson ved University of East Anglia i England.

Han har utarbeidet en ny matematisk modell, som er publisert i tidsskriftet Astrobiology.

Fire trinn

I følge studien er mennesket resultatet av fire evolusjonære utviklingstrinn:

Det første var livets opprinnelse på jorden, i form av encellede bakterier. Deretter fulgte utviklingen av flercellede strukturer. Det neste trinnet var komplekse livsformer. Til sist utviklet det seg intelligente livsformer, med mulighet for språklig kommunikasjon.

- Denne utviklingen er resultatet av en rekke usannsynlige tilfeldigheter, kommenterer forskeren til NASAs nettmagasin Astrobiology Magazine.

Stråling fra solen

Samtidig var utviklingen av intelligent liv på jorden et kappløp med tiden.

Intelligent liv oppstod nemlig relativt sent i det tidsvinduet livet har til rådighet på planeten vår.

Mens det er rundt 4 milliarder år siden de første, enkle livsformene oppstod, kan nemlig alt liv være utryddet om bare én milliard år.

"Professor Andew Watson tror at intelligent, utenomjordisk liv er lite sannsynlig. - Måten evolusjonen utviklet seg her på jorden var et sammentreff av uhyre usannsynlige tilfeldigheter, sier forskeren. (Rettigheter: Andew Watson)"

Årsaken er at solen etter hvert vil stråle sterkere, og ødelegge jordens biosfære, i følge studien.

- Svært usannsynlig

- Det at intelligent liv oppstod så sent i biosfærens levealder, gjør at vår evolusjon var svært usannsynlig, kommenterer professor Andrew Watson til Astrobiology Magazine.

Han har regnet seg fram til at det var mindre enn 0.01 prosent sjanse for at intelligent liv skulle rekke å utvikle seg på “bare” fire milliarder år.

- Hadde intelligent derimot utviklet seg tidlig i biosfærens historie, kunne vi lettere forestille oss at noe slikt kan skje også på andre planeter, kommenterer professoren.

Poenget i studien er altså at selv om det skulle finnes andre planeter som ligner på jorden, vil intelligent liv trolig ikke rekke å utvikle seg før livet på planeten forsvinner.

Uendelig antall

Men så kan man jo innvende at det finnes nærmest et uendelig antall stjerner og planeter i universet.

Selv om den prosentvise sjansen for intelligent liv kanskje er lav, burde mulighetenlikevel være til stede.

Men professor Andew Watson ved University of East Anglia er usikker.

- Evolusjonen er en uforutsigbar prosess, og trenger ikke nødvendigvis å resultere i intelligente livsformer. Sjansen for en evolusjon omtrent som på Jorden kan være forsvinnende liten, kommenterer forskeren.

"Slik ser NASA for seg Terrestrial Planet Finder Inteferometer, et romobservatorium som skal finne ut mer om planeter utenfor vårt eget solsystem. (Illustrasjon: NASA)"

 

Matematisk beregning

Modellen han har publisert kan minne om den kjente Drake-likningen. Det er et matematisk forsøk på å bestemme sannsynligheten for at det finnes sivilisasjoner i Melkeveien.

Modellen ble utviklet på begynnelsen av 1960-tallet, av amerikaneren Frank Drake.

I følge modellen bør det fra jorden være mulig å påvise ti planeter med sivilisasjoner i Melkeveien.

Drakes likning

Likningen lyder:

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

N er antallet sivilisajoner i Melkeveien med elektromagnetiske kommunikasjonssignaler

R* er formasjonsraten av stjerner som kan gi opphav til liv

fp er andelen slike stjerner som har et planetsystem

ne er antallet planeter per solsystem med et livgivende miljø

fl er andelen av de livgivende planetene der liv faktisk har oppstått

fi er andelen planeter med liv der også intelligent liv har oppstått

fc er andelen planeter med sivilisasjoner som sender kommunikasjonssignaler som kan fanges opp i rommet

L er et tidsmål for hvor lenge slike sivilisasjoner sender ut signaler

REFERANSE:

Watson A. J., Implications of an Anthropic Model of Evolution for Emergence of Complex Life and Intelligence, Astrobiology, 1. februar 2008, s. 175-185.

LENKE:

Les omtalen av studien i Astrobiology Magazine

 

 

Powered by Labrador CMS