Her ser du en sebrafink-hann til venstre med flott, rødt nebb. Han er hunnenes favoritt. Til høyre ser du en stakkars sebrafink med gult nebb, som er mindre populær. Nå har forskere funnet at det lønner seg for fugleungene at mammaen går etter utseendet når de velger far til sine barn. (Foto: Stuart Dennis)

Sebrafink-hunner med sans for knallrøde nebb får friskest unger

Nå har forskere funnet genene som styrer den flotte rødfargen på nebbene til noen av sebrafink-hannene. Mye tyder på at disse hannene også kan bryte ned giftige stoffer i maten.

Hunnfugler velger gjerne hanner med klarest farger på nebb og fjær. Nå har forskere påvist en mekanisme som kan forklare hvorfor det er smart at hunnfuglene bruker sin sans for det fargerike når de velger partner.

– Dette genfunnet er et gjennombrudd. Men det trengs flere tester for å bekrefte om det er knyttet til nedbryting av giftstoffer, sier professor Arild Johnsen ved Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo. (Foto: NHM)

Rødfarge hos fugler er ofte et tegn på gode gener. Og nå mener forskerne at de har funnet ut at sebrafinker med rødt nebb har en egenskap som kan bedre ungenes overlevelse.

Kroppen deres kan nemlig ha en bedre evne til å bli kvitt skadelige stoffer fra maten.

Foretrekker rødt

I fugleverdenen er det hunnene som velger hvem de vil få unger med. Sebrafink-hannene har ulike farger på nebbene sine, og de fleste sebrafink-hunnene  foretrekker hanner med klart, rødt nebb.

Rødt er altså en seksuelt foretrukket farge, uten at forskerne har visst hvorfor.

Men nå har forskere for første gang funnet gener som gjør at noen fugler produserer rødt pigment, og som spiller en avgjørende rolle for tiltrekking og parring.

De samme genene er også viktige for nedbryting av næringsstoffer og giftstoffer. 

– Dette er et gjennombrudd. Man har vært på leting etter genene som gir opphav til rødfargen blant annet i fuglers nebb og fjærdrakt i årevis. Denne studien er både interessant og solid, sier professor Arild Johnsen ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Hunnfugler gjør også mye annet rart for å sikre avkommet. Blant annet parrer blåmeishunner seg med flere hanner for å sikre ungene.

Omdanner gult i maten til rødt

Sebrafinker får i seg gule pigmenter, eller karotenoider, fra frø. Andre fuglearter kan få dette fra insekter.

Fra før er det kjent at noen fugler må ha en evne til å omdanne de gule matpigmentene til røde pigmenter, kalt ketokarotenoider. Dette fargestoffet kan farge nebb, bein eller fjær. Men hittil har den genetiske mekanismen bak vært uklar.

Britiske og svenske forskere sammenlignet genene til rødnebbete sebrafinker med gulnebbede fuglers gener. Da fant de ut hvilket gen som gjør at de rødnebbede fuglene får rødt nebb.

Hypotesen forskerne lanserer er dermed at de rødnebbete hannene er bedre i stand til å bryte ned og bli kvitt giftige stoffer, primært i leveren. Deres avkom får dermed en større sjanse til å overleve.

Maten er den største kilden til forgiftning for fugler, viser tidligere forskning.

Bedre tilpasset miljøet

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Universitetet i Gøteborg, zoologisk fakultet i Cambridge og University of Sheffield:

– Våre resultater kaster nytt lys over hypotesen om såkalte ærlige signaler. Det er når en dominant egenskap utviklet gjennom evolusjon er et klart tegn på bedre tilpassede gener. I dette tilfellet gener som takler giftstoffer best, sier Staffan Andersson i en pressemelding.  

Professor Johnsen mener dette kan være en plausibel forklaring.

– Men det må nok testes videre for å påvise at variasjon i disse genene gir opphav til variasjon både i evnen til nedbrytning av giftstoffer og evnen til å produsere rødfarge, sier Johnsen. 

Ærlig eller uærlig signal

Et ærlig signal er ytre egenskaper som gjenspeiler kvaliteten på genene til den som sender ut signalet. Hunnen reagerer positivt på signalet, og foretrekker hanner med sterke signaler som partnere, forklarer han.

Hvis det røde nebbet er et ærlig signal, vil de gode, indre egenskapene føres videre til neste generasjon. Hvis signalet ikke er ærlig, som hvis hanner med mindre gode egenskaper også har evnen tli å produsere flotte, røde nebb, ville ikke signalet kunne utvikle seg gjennom seksuell seleksjon.

Her ser du hvilke andre egenskaper hunnfugler ser etter i en partner.

Referanse:
Nicholas I. Mundy mf: Red Carotenoid Coloration in the Zebra Finch Is Controlled by a Cytochrome P450 Gene Cluster. Current Biology, 19. mai 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.04.047

Powered by Labrador CMS