Finansfolk som hadde blitt tatt for innsidehandel dukket opp i registrene over betalende Ashley Madison-kunder ti ganger oftere enn andre finansfolk, ifølge en ny studie. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Ny studie knytter utroskap til dårlig oppførsel på jobb

Menn som ville være utro hadde dobbelt så stor risiko for å ha hatt trøbbel på jobb på grunn av uetisk eller ulovlig oppførsel, ifølge en ny studie.

– Vi finner en sterk korrelasjon mellom privat utroskap og profesjonell atferd, sier Samuel Kruger, førsteamanuensis ved University of Texas at Austin, i en pressemelding.

Kruger og de andre forskerne bak den nye studien har sett på politifolk, økonomiske rådgivere, hvitsnippforbrytere og ledere som betalte for kontoer på utropskapsnettsiden Ashley Madison. Nettsiden markedsfører seg som et sted hvor gifte mennesker kan møte andre som er interessert i et utenomekteskapelig forhold.

I 2015 ble nettsiden utsatt for et nettangrep. Det førte til at navnene til 36 millioner Ashley Madison-brukere ble offentliggjort. Dette inkluderte én million amerikanere med betalte premium-kontoer på nettsiden. Det er disse forskerne har fokusert på.

Samuel Kruger, førsteamanuensis ved University of Texas at Austin, er en av forskerne bak studien. (Foto: University of Texas)

Så på politifolk og hvitsnippforbrytere

Det var flere brukere av utroskapssiden blant de som hadde blitt tatt i å oppføre seg dårlig, enn blant de som hadde rene rulleblad, ifølge studien.

Politifolk i Chicago som hadde blitt straffet, fått en offisiell irettesettelse eller hadde minst fem klager mot seg i løpet av åtte år ble målt opp mot en gruppe med politifolk som ikke hadde fått klager mot seg. Denne kontrollgruppen var på samme alder og jobbet ved samme politidistrikt.

2,9 prosent politifolkene som hadde klager mot seg hadde betalt for kontoer på utroskapsnettstedet. Blant tjenestefolkene uten klager var det bare 1,3 prosent som hadde betalt for en premiumprofil.

Forskerne ser også at desto flere klager politifolkene hadde mot seg, desto større sannsynlighet var det for at de også hadde en betalt konto på nettsiden, ifølge studien.

Innsidehandel og utroskap

De ser det samme mønsteret når de ser på økonomiske rådgivere. De som hadde klager eller saker mot seg var dobbelt så ofte betalende medlemmer av utroskapsnettsiden.

Blant hvitsnippforbryterne var trenden enda tydeligere. Forskerne så på 613 menn som de amerikanske tilsynsmyndighetene hadde tatt for innsidehandel av aksjer, pyramidespill-svindler og manipulasjon av aksjekurser.

De som var siktet for innsidehandel var betalende medlemmer av Ashley Madison ti ganger oftere enn andre sammenlignbare folk.

Ikke bevis på utroskap

Forskerne er tydelig på at en betalt konto på Ashley Madison ikke er bevis på at mennene har vært utro. De skriver også at man ikke kan anta at alle uten en konto på dette nettstedet har vært trofaste, på samme måte som de uten klager eller saker mot seg ikke nødvendigvis har alt på stell på jobb. De kan bare ha unngått å bli tatt.

De mener likevel at studien viser at hvordan vi oppfører oss hjemme er knyttet til hvordan vi oppfører oss på jobb. Forskerne argumenterer for at de som har betalt for kontoer på Ashley Madison i det minste har hatt et ønske om å være utro.

– Dette støtter opp under tanken om at dyder som ærlighet og integritet påvirker et menneskes tanker og handlinger i mange forskjellige kontekster. Det har potensielt viktige implikasjoner for bedrifters rekruttering og etiske retningslinjer, skriver forskerne i studien.

Referanse: John M. Griffin mfl. «Personal infidelity and professional conduct in 4 settings». Proceedings of the National Academy of Sciences, 30. juli 2019. doi: 10.1073/pnas.1905329116

Powered by Labrador CMS