Da studien ble gjennomført, var det ingen transmenn som hadde endret sitt juridiske kjønn, som hadde født en baby i Norge. Men i fremtiden kan dette bli mer aktuelt.

Norske jordmødre er skeptiske til å møte gravide transmenn

Men noen jordmødre endret holdning. − Det var flere som tenkte så det knaket under intervjuet, forteller jordmor Hilde Ostad.

Michael er gift med Anders og har fullt skjegg. Han ble født som kvinne, men har identifisert seg som mann siden han gikk på videregående. I ti år gikk han på testosteron, og han har fjernet begge brystene.

Nå er han gravid og oppsøker helsetjenesten.

Dette var essensen i en av de fiktive pasienthistoriene som ble presentert for jordmødrene i en ny norsk studie.

«Jeg må jo si at for fire, fem år siden sa jeg til mannen min, vettu hva den dagen jeg for første gang skal være jordmor for en mann, da skal jeg slutte å være jordmor», fortalte en av jordmødrene.

Må tenke nytt

Det ville føltes både fremmed og sensasjonelt å møte en gravid mann, uttrykte flere av de tolv deltagerne.

Åsgeir Almvik er en av de tre jordmødrene ved Universitetet i Sørøst-Norge som står bak den nye studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Sexual & Reproductive Healthcare.

Han tror skepsisen bunner i hva deltagerne er vant til.

− Det man har lært og navigert ut fra, er at det trengs en mann og en kvinne for å starte en familie. Og at man i alle år har tatt imot kvinner på en fødeavdeling eller i et svangerskap. Og så må man plutselig tenke nytt, sier Almvik til forskning.no.

For i Norge har ikke gravide menn vært en aktuell problemstilling.

− Den kunnskapsmangelen som de fleste sliter med, gjør dem usikre på hvordan de skal ivareta den gravide, sier jordmor Åsgeir Almvik.

Fjernet kravet om sterilisering

Før 2016 krevde nemlig myndighetene at transpersoner steriliserte seg hvis de ville at det skulle stå riktig kjønn i passet.

Etter at kravet om sterilisering falt bort, har folk kunnet velge selv.

Det betyr at transmenn som ønsker det, kan beholde livmoren og kjønnsorganene de ble født med.

Slik kan du altså være en mann, men bruke kroppen som en kvinne.

I tillegg viser tall fra Rikshospitalet at stadig flere ønsker å bli utredet for å få kjønnskorrigerende behandling.

Derfor kan menn som blir gravide, bli vanligere i fremtiden.

Vanskelig å forstå barneønske

Noen kan ha et ønske om å føde egne barn. Andre kan bli gravide uplanlagt.

Men hvorfor vil de bli gravide når de identifiserer seg som mann? Slike spørsmål dukket opp hos flere av jordmødrene.

− Du blir mann, og så skal du gjøre noe av det mest kvinnelige som finnes, sier Almvik om deltagernes tankegang.

− Da melder det seg noen spørsmål som ikke nødvendigvis har så mye med svangerskapet å gjøre, spørsmål som blir av privat nysgjerrighet fremfor profesjonell, forteller han.

Upassende spørsmål kan krenke

Flere av jordmødrene var redde for at de ikke ville klare å opptre profesjonelt.

Andre igjen mente det måtte være lov å være nysgjerrig.

− Jeg kommer til å spørre om alt, var det en som sa, forteller Hilde Ostad.

Hun gjennomførte intervjuene sammen med Almvik, som en del av deres felles masteroppgave ved Universitetet i Sørøst-Norge.

− Med mer eksponering vil det bli mer aksept og mindre stigmatisering, sier jordmor Hilde Ostad.

Men upassende spørsmål kan virke krenkende, ifølge Ostad, som i tillegg til å være jordmor jobber som sexologisk rådgiver ved Helsestasjon for ungdom. Der møter hun transpersoner fra barnehagealder til unge voksne.

Lufte fordommer med kollegaer

Jordmødre, sykepleiere og leger har plikt til å gi forsvarlig helsehjelp. Men det er ikke nok. Hjelpen skal også være omsorgsfull.

Det påpeker Marita Nordhaug som er sykepleier og forsker på og underviser i etikk ved OsloMet.

Samtidig kan det være vanskelig å holde sine private holdninger helt utenom yrket som sykepleier eller jordmor, sier Nordhaug.

− Det er ikke noe rart om man synes noe som er så nytt, er litt vanskelig, at man kjenner litt på det.

Tanken om at to kvinner skulle få barn, var fremmed før. Nå har det blitt normalisert, mens det at en mann kan bli gravid, fortsatt er veldig nytt.

Jordmødre endret holdning underveis

Derfor bør jordmødre få muligheten til å lufte sine egne fordommer eller usikkerheter med kollegaer, foreslår Nordhaug.

− Det kan være fint å jobbe med refleksjonsgrupper, gjerne tverrfaglig, og tørre å sette ord på ting. Å si at dette syntes jeg var vanskelig eller at nå dummet jeg meg ut og sa feil pronomen.

Å snakke om temaet påvirket også deltagerne i studien.

Flere av jordmødrene som var skeptiske, ble mer positive underveis.

− Fordommer trenger ikke være uttrykk for vond vilje, sier forsker Marita Nordhaug.

Ville ikke ha forlatt yrket i dag

− Det var flere som tenkte så det knaket under intervjuet, forteller Hilde Ostad.

De kom frem til at en gravid er en gravid uansett.

«Han har jo krav på akkurat samme som alle gravide som kommer inn på det rommet mitt, krav på samme type omsorg og veiledning og whatever han trenger så, så. Men det er klart det er helt nytt, så jeg veit ikke hvordan jeg vil reagere», sa en av deltagerne.

Jordmoren som hadde uttalt til mannen sin at hun ville slutte i yrket om hun møtte en gravid mann, fortalte at hun ikke lenger tenkte slik:

«Man utvikler seg også med tiden, og det er en prosess, så i dag så tenker jeg det vil ikke skape noen vanskeligheter for meg som jordmor.»

Kan unngå å oppsøke helsevesenet

I Norge finnes det svært lite forskning på dette feltet.

Men en oppsummering av internasjonal forskning fra 2021 viser konsekvensene skepsis hos jordmødre kan ha.

Stigmatisering og uprofesjonell oppførsel fra helsepersonell kan nemlig hindre gravide transmenn i å få den omsorgen de trenger. De kan rett og slett unngå å oppsøke helsevesenet under svangerskapet.

I verste fall kan det skade både den gravide og barnet.

Berg-og-dal-bane av hormoner

Mangel på kunnskap var et problem flere av jordmødrene i studien trakk frem.

De sa de var usikre på hvordan de skulle ha støttet en gravid mann. Både fysisk og psykisk.

«Utfordringene vil være at jeg lurer på om jeg møter den gravide på en riktig måte. Det kan hende jeg tråkker feil eller sier feil ting. At jeg må be han si fra hvis jeg går for langt den ene eller andre veien», sa en av deltagerne.

Det er viktig at jordmødre er klar over hvordan et svangerskap kan oppleves for en transmann, ifølge Hilde Ostad. Graviditeten kan nemlig utløse et sterkt ubehag med egen kropp.

− De må gjennom en ordentlig berg-og-dal-bane av hormoner. Så svangerskapene kan forløpe både emosjonelt og hormonelt tyngre enn vanlig, sier jordmoren.

Brennhett tema

Åsgeir Almvik håper temaet kan bli normalisert blant jordmødre, selv om det neppe vil bli vanlig.

− Det er et brennhett tema. Hvis du scroller på Twitter eller leser litt i kommentarfeltet når saker om transpersoner kommer opp, så er det så hardt og fryktelig imot trans. Derfor tror jeg det er viktig at vår profesjonalitet må forstå noe mer enn det man som privatperson gjør, sier han.

For at jordmødre skal kunne opptre profesjonelt, også i møte med sin egen usikkerhet eller fordommer, bør temaet ha plass i sykepleie- og jordmordutdanningen, mener Marita Nordhaug ved OsloMet.

− Det må jo inn i faglitteraturen også, men kanskje det ikke er nok. Man må kanskje jobbe med etisk refleksjon med studentene. Man kan ta utgangspunkt i erfaringer og undringer studenter har, istedenfor at man skal starte med store begreper og teorier, sier forskeren.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

Åsgeir Almvik, Hilde Ostad og Bente Dahl: Being a man, but using the body as a woman - Norwegian midwives’ thoughts on providing antenatal care for pregnant transmen, Sexual & Reproductive Healthcare, mars 2023

Lori Rebecca-Diane MacLean: Preconception, Pregnancy, Birthing, and Lactation Needs of Transgender Men, Nursing for Women's Health , April 2021. Sammendrag.

Dette er studien

  • Tolv jordmødre ble rekruttert gjennom en gruppe på Facebook for jordmødre.
  • Deltagerne var i alle aldre og fra hele landet, men svarene deres er ikke representative for norske jordmødre.
  • Deltagerne ble presentert for to fiktive pasienthistorier om gravide transmenn og ble intervjuet om tankene deres på video.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS