- Vaksine-troverdighet i grus

- En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Jan Helge Solbakk. (Foto: Ingrid Spilde)"

Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.

- WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.

Solbakk er professor ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og ved Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen, for tida i forskningspermisjon.

- Den tidligere lederen for Europarådets helsekomité, Dr. Wolfgang Wodarg, sa at dette er ”en av de største medisinskandaler i dette århundret”, og jeg tror dessverre det vil vise seg at han har rett i denne påstanden, fortsetter Solbakk.

Kan føre til at ledelsen må gå

3. juni publiserte det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) artikkelen WHO and the pandemic flu “conspiracies”.

Så kom rapporten The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed. Den er skrevet av Paul Flynn, medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling, og ble lagt fram 4. juni i Paris.

Ifølge Solbakk uttalte BMJs sjefsredaktør da at det som nå er avdekket, kan få så alvorlige konsekvenser for WHO at ledelsen må gå for at troverdigheten til institusjonen igjen kan bygges opp.

- Jeg mener at når BMJs sjefsredaktør uttaler dette, bør man i Norge kunne spørre om noen av de som stod i spissen for å gjennomføre disse hårreisende tiltakene mot svineinfluensaen i Norge, også bør stilles ansvarlige, sier Solbakk.

Dårlig utprøvet vaksine

Helt siden tidlig i august i fjor har han i media stilt seg sterkt kritisk til de kostbare innkjøpene av vaksine, til massevaksinasjonen med det han hevder er en dårlig utprøvet vaksine, og den ukritiske oppfølgingen av rådene fra WHO.

Bjørn Iversen åpner den første pallen med H1N1-vaksine på 50 000 doser på Europharma Nordics sitt lager i Bærum 12. oktober 2009. (Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix)

- Noen av vaksinene ble utviklet over kortere tidsperioder og på færre mennesker enn det som er vanlig. Det betyr at da vaksinen ble tatt i bruk, var det betydelig usikkerhet rundt virkning og bivirkninger.

- Dette ble ikke kommunisert til befolkningene, selv om Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet visste om denne usikkerheten, hevder Solbakk.

Direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet er ikke enig i denne vurderingen av vaksinen.

- At influensavaksine tas i bruk før de er like godt utprøvd som andre vaksiner, er ikke noe nytt i svineinfluensa-pandemien, sier Stene-Larsen.

- Virus forandrer seg raskt, så det ligger i sakens natur at utviklingen av vaksine må gå fort, sier han.

Geir Stene-Larsen (Foto: Folkehelseinstituttet)

- Riktignok var svineinfluensa-viruset et nytt type virus, og endringen litt større enn vanlig, men vi sto ikke uten erfaring. Prinsippet for å utvikle en slik vaksine var godt kjent. Og i etterkant har vi fått veldig god dokumentasjon av at vaksinen var vellykket, sier Stene-Larsen.

Solbakk på sin side viser til at Polen suverent valgte å overse rådene om vaksinasjon fra WHO, men likevel hadde lavere dødsrater enn land som gjennomførte vaksinasjonen, som Storbritannia.

- Jeg tror det ville være interessant for norske lesere, inkludert våre
forsknings- og helsepolitikere på Stortinget, om Stene-Larsen kunne opplyse dem hvor det finnes vitenskapelige studier publisert som med sikkerhet viser denne vaksinens virknings- og bivirkningsprofiler, sier Solbakk videre.

Norge ivrigst i klassen

- Norske helsemyndigheters råd var en blåkopi av WHOs råd. Den ukritiske holdningen til norske helsemyndigheter kan komme av at vår egen helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er styreleder for WHOs regionkontor i København, og har problemer med å holde nødvendig distanse, sier Solbakk.

- Norge var en av de ivrigste i klassen for å følge opp WHOs helseråd, råd som det nå er blitt klart dokumentert at var sterkt influert av den farmasøytiske industrien, fortsetter han.

Selvstendig grunnlag

Bjørn-Inge Larsen (Foto: Helsedirektoratet)

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen imøtegår disse påstandene.

- Norske myndigheter har fattet sine beslutninger på selvstendig grunnlag basert på råd fra mange kilder. Særlig viktige har råd fra Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og Pandemikomitéen vært, skriver Larsen til forskning.no.

Blant internasjonale organer fremhever han WHO og ECDC (European Centre for Disease Prevention, et EU-byrå) samt andre nasjoners myndigheter-

- Spesielt de nordiske helsemyndigheter som vi hadde jevnlige møter med. Vi har selvfølgelig rådført oss jevnlig med spesialist- og primærhelsetjenesten, fortsetter Larsen.

Detaljert dokumentasjon

De to rapportene dokumenterer hvordan farmasøytisk industri de siste ti årene har kunnet påvirke pandemiberedskapen til WHO. (Se egen artikkel)

(Illustrasjonsfoto: Miss K, Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic)

Ifølge rapportene har blant annet medikamentet Tamiflu blitt anerkjent av helsemyndighetene i både Europa og USA, til tross for at uavhengige forsøk har vist at virkningen er umulig å evaluere ut over effekten som placebo eller “juksemedisin”.

En viktig studie som støtter Tamiflu i tidsskriftet Lancet, har vist seg å ha industrisponsede “ghostwriters”, altså ikke oppgitte forfattere.

Rapportene hevder også at industrisponsede forskere har deltatt i flere ekspertgrupper i WHO. Disse ekspertgruppene har utarbeidet retningslinjer for bruk av vaksine og antivirusmedisiner, og anbefalt storinnkjøp og forhåndslagring av slike medikamenter.

Videre hevder de at WHOs Emergency comittee i mai 2009 slakket på kravene til hva som kan kalles en pandemi. Allerede da var tallene på døde av svineinfluensa lave.

Men takket være de reduserte kravene kunne likevel sovende innkjøpskontrakter av gullkantet verdi for farmasiselskapene vekkes til live idet beredskapsplanene ble iverksatt, hevder rapportene.

Må gjenopprette troverdighet

Direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstistuttet er likevel ikke enig i at WHOs troverdighet ligger i grus.

- WHOs troverdighet er god, men det er viktig å stille de spørsmålene som har vært stilt. Resultatet av kritikken må være tiltak for å få større åpenhet, sier han.

Fiona Godlee (Foto: englishpen, Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic)

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen viser også til at WHOs handlinger i forbindelse med pandemien nå blir gjennomgått.

- Jeg tror det er klokt å avvente utfallet av denne gjennomgangen. Generelt vil jeg si at WHO vil tjene på størst mulig grad av åpenhet, skriver han til forskning.no.

- WHO må handle nå for å gjenopprette sin troverdighet, skriver BMJs sjefsredaktør Fiona Godlee i en leder.

Hun skriver videre at WHOs respons på kritikken er skuffende, sett i lys av hvordan organisasjonen tidligere har stått opp mot industrien.

Incestuøst

WHO har svart på kritikken ved å opprette sin egen undersøkelseskommisjon, som skal legge fram en rapport neste år.

Men i følge artikkelen I BMJ er 13 av de 29 medlemmene av dette “review panel” medlemmer av gruppene som utarbeider WHOs vaksinestrategi i det såkalte International Health Regulations. Ett av medlemmene i kommisjonen er også leder av “emergency committee”. BMJ-artikkelen kommenterer dette som “incestuøst”.

- Det er satt i gang undersøkelser i mange europeiske land, og dette bør også gjøres i Norge. Men det bør være Stortinget, og ikke Helsedirektoratet eller Folkehelsa som oppnevner kommisjonen. Incest er noe svineri, uansett hvilken form vi snakker om, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.

Referanser/lenker:

Deborah Cohen, Philip Carter: Conflicts of Interest: WHO and the pandemic flu “conspiracies”, British Medical Journal 3. juni 2010, BMJ 2010;340:c2912.

Fiona Godlee: Editorials: Conflicts of interest and pandemic flu, British Medical Journal 3. juni 2010, BMJ 2010;340:c2947.

Paul Flynn: The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed, Parliamentary Assemby, Council of Europe, 23. March 2010. 

WHOs svar på kritikken

Powered by Labrador CMS