Langtidsvirkningene av Covid-19 er mange og sammensatte. Nå har engelske forskere bekreftet at endringer i hørselen er en av dem.

Hørselstap kan være blant senskadene etter covid-19

Pasienter som har hatt covid-19 rapporterer både om hørselstap, pipe- eller suselyd og svimmelhet, ifølge ny engelsk studie.

Mange som har hatt covid-19, sliter med ulike senskader flere måneder etterpå.

Blant de som mistet smaks- og luktesansen, har mange ennå ikke fått den tilbake – ett år etter at de ble syke.

Nå har britiske forskere bekreftet enda et symptom som folk sliter med i lang tid: endringer i hørselen.

Ifølge en ny gjennomgang av forskning på covid-19-symptomer, har hørselstap en sterk sammenheng med sykdommen.

Pasientene rapporterte om tap av hørsel, øresus eller svimmelhet.

Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet International Journal of Audiology.

Mange får tinnitus

Studien som nå er publisert, er en gjennomgang av tidligere forskning. Forskerne har altså sett på flere studier fra det siste året på endringer i hørsel hos covid-19-pasienter.

Forskerne, som er tilknyttet University of Manchester i Storbritannia, fant ut at nesten 15 prosent av dem som ble innlagt på sykehus, fikk tinnitus, eller såkalt øresus.

I tillegg opplevde omtrent 8 prosent hørselstap, og 7 prosent fikk problemer med svimmelhet som følge av endringer i øret.

Ikke helt sikre resultater

Mange av studiene som ble undersøkt, er basert på egne tilbakemeldinger fra folk med covid-19, såkalt selvrapportering.

Da har pasientene svart på spørsmål om symptomene de selv opplever. De har altså ikke gjennomgått hørselstesting av fagpersonell.

Det betyr at resultatene ikke er like sikre som de kunne blitt dersom de hadde blitt testet av en lege.

Hørsel er svært subjektivt og hvor godt eller dårlig folk hører, er ikke alltid lett å tallfeste.

Så selv om mye tyder på at det er en sterk sammenheng mellom covid-19 og endringer i hørsel, mener forskerne at det fremdeles er usikkert om det er en direkte sammenheng. Derfor ønsker de å gjøre nye, bredere og større undersøkelser med kroppslige tester.

Norske pasienter og endringer i hørsel

Hva vet forskere om endringer i hørsel etter covid-19 hos norske pasienter?

Ganske lite, foreløpig.

Kristin Hofsø, forsker og intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus (OUS), jobber nå med et forskningsprosjekt om senskader etter covid-19.

Kristin Hofsø er forsker og intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus.

– Akkurat nå er det 12-måneders oppfølgingen som står for tur, sier hun til forskning.no.

I forskningsprosjektet stiller de spørsmål om pasientene opplever problemer nå, ett år etter at de var innlagt på sykehuset.

Her rapporterer de om fysiske og psykiske utfordringer som for eksempel hodepine, utmattelse, tap av smaks- og luktesans, problemer med hukommelsen og så videre.

Men spørsmål om hørsel har ikke så langt vært inkludert.

– Vi tar det med oss som et interessant innspill til oppfølgingen, sier Hofsø.

Etter at flere studier fra andre land på covid-19-pasienter viser at sykdommen kan ha påvirkning på hørselen, vil forskerne ved OUS altså nå inkludere spørsmål om dette i forskningsprosjektet sitt.

Mange får øresus

Nær 15 prosent av covid-19-pasientene, som var med i studiene Manchester-forskerne gikk gjennom, fikk tinnitus etter innleggelse med covid-19.

Hvorfor får egentlig folk tinnitus etter en koronavirusinfeksjon?

Guri Engernes Nielsen er universitetslektor ved Universitetet i Oslo og ekspert på tinnitus og hørselstap.

– Dette har ikke forskerne noen gode svar på ennå, sier hun til forskning.no.

– Det er litt sånn som tinnitus-befolkningen er. Den er veldig forskjellig, og det er mange ulike årsaker til at tinnitus oppstår.

Hun tror at i denne sammenhengen, er det nok selve viruset som er årsaken. Men hvor mye det rammer hørselen i form av hørselstap eller hvordan tinnitusen utvikler seg og hva slags form den får, vet vi ikke.

– Om pasientene opplever dette som en mer pipelyd eller om det er mer en suselyd, kan si litt om hvor skaden har oppstått i hørselssystemet vårt i det indre øret, forklarer Nielsen.

Guri Engernes Nielsen er universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Langvarig eller ikke?

Hørselstap eller tinnitus kan altså bli en del av det langvarige symptombildet etter å ha vært syk med covid-19.

Andre symptomer inkluderer hodepine, utmattelse, svimmelhet og energitap. Noen sliter også med tap av lukt- og smakssansen flere måneder etterpå.

– Da er det også sannsynlig at hørselen også kan være rammet, sier Nielsen.

Virussykdommer er blant de vanligste sykdommene som forårsaker hørselstap, som virusene bak meslinger, kusma og hjernehinnebetennelse.

Men det er fremdeles lite vi vet om hørselseffektene av koronaviruset.

Antibiotika kan gi endringer

Det forskere vet fra før, er at medisinsk behandling kan gi skader på hørslene.

– Kreftmedisin kan blant annet forårsake hørselsproblemer. Det gjelder også langvarige antibiotikakurer, sier Nielsen.

Hun påpeker at pasienter med covid-19 som har vært innlagt på sykehus, mest sannsynlig har fått antibiotika i tillegg til andre medisiner som kortison.

Kanskje har dette ført til forstyrrelser i hørselen?

– Dette avhenger av hvor følsomme folk er til behandlingen.

– Kanskje er det kombinasjon av viruset og den medisinske behandlingen og hvor omfattende den har vært, som påvirker hørselen etterpå, spekulerer Nielsen.

Saken er oppdatert 29.3.21, kl 9:42.

Referanse:

Kevin Munro og Ibrahim Almufarrij: One year on: an updated systematic review of sarscov-2, covid-19 and audio-vestibular symptoms. International Journal of Audiology. 22. Mars 2021. DOI: 10.1080/14992027.2021.1896793 (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS