Felles løft for solceller

Sintef og NTNU går sammen om forskning på solcellematerialer. Fellesløftet skal styrke konkurranseevnen til den voksende norske solcelleindustrien.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Material- og fysikkmiljøene ved de to institusjonene har gått sammen om å opprette et felles senter på området solcellematerialer.

Det ble offisielt åpnet mandag 11. september av nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

Målet er å bidra med kunnskap som kan gi billigere og/eller bedre solceller, og nye norske industriarbeidsplasser innenfor fornybar energi.

Norsk industri er i dag blant verdens ledende aktører på markedet for solcellematerialer. Senteret skal bidra til å trygge denne posisjonen, og til at norske selskaper kan nå like langt på markedet for ferdige solceller.

Forskningskappløp

Den aktive kjernen i de fleste av dagens solceller er ei tynn skive av silisium - grunnstoffet som er hovedingrediensen i bergarten kvarts.

Senteret står midt oppe i et forskningskappløp som dreier seg om å finne nye prosessruter fra kvarts til solcellesilisium. Dagens materialkilde - kapp og vrak fra elektronikkproduksjon - er alt blitt for knapp til å dekke solcelleindustriens behov.

I sin jakt på mer effektive solceller vil senteret også forske på aktive solcellematerialer som kan erstatte silisium eller brukes sammen med silisium (såkalte tandemceller). Senteret vil skreddersy nye aktive solcellematerialer blant annet basert på nanomaterialer og tynne filmer.

Effektivitet i fokus

Mye av senterets aktivitet vil dreie seg om å studere hva utgangsmaterialenes egenskaper og ulike bearbeidingsmetoder betyr for effektiviteten til de ferdige solcellene.

I Trondheim driver NTNU og Sintef nå i fellesskap et nyetablert laboratorium til tjuefem millioner kroner - Heliosilaboratoriet - for utstøping og kvalitetsmåling av solcellematerialer.

Dette laboratoriet har utstyr som er unikt i verdenssammenheng. I tillegg bygger de to institusjonene opp et eget laboratorium for framstiling av tynnfilmer og nanomaterialer til bruk i solceller. I Porsgrunn vil senteret få tilgang til RECs forskningsanlegg for saging av skiver til solcelleproduksjon.

Undervisning og forskning

I det nyetablerte senteret inngår Institutt for materialteknologi og Institutt for fysikk ved NTNU samt Sintef Materialer og kjemi.

Disse fagmiljøene har et nært samarbeid med norske industriselskaper som jobber innenfor solenergi, deriblant REC, Elkem Solar, Norsun, Orkla Exolon og Norwegian Crystallites - og et betydelig internasjonalt nettverk.

Senteret disponerer avansert laboratorieutstyr for frambringelse og karakterisering av solcellematerialer. Det dekker undervisning, grunnforskning og oppdragsforskning, og skal forsyne solcelleindustrien med master- og doktorgradskandidater.

Powered by Labrador CMS