Lav vannstand i Rosskreppfjorden er en innsjø i Sirdal og Valle kommunre i Agder.
Lav vannstand i Rosskreppfjorden er en innsjø i Sirdal og Valle kommunre i Agder.

Tørreste året i Sør-Norge på 21 år

Det har vært uvanlig lite nedbør på Sør- og Østlandet det siste året. De siste tolv månedene er de tørreste på 21 år, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er bare to tidligere år vi har observert mindre nedbør de siste 30 årene, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

– Det var i 2003 og 1996 på Sørlandet, og i 1996 og 1991 på Østlandet.

I resten av landet har året vært vått. Det gjelder særlig i Nord-Norge og Midt-Norge, der sistnevnte fikk den høyeste registrerte nedbørsmengden.

Lav vannstand

Siden høsten 2021 har det vært uvanlig lite nedbør.

Dette har ført til svært lave grunnvannsnivåer og lav vannstand i flere elver og innsjøer på Øst- og Sørlandet i vår.

Til tross for at det har regnet lokalt enkelte steder, har de høye temperaturene i sommer – og lite nedbør – holdt det tørt i store deler av Sør-Norge.

– Situasjonen i starten av september er preget av lav eller svært lav og synkende grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Det lave grunnvannsnivået gir også lavere tilsig av vann til elver og vannmagasiner, sier hydrolog og avdelingsdirektør Hege Hisdal i Noregs vassdrags- og energidirektorat.

– Må regne mye

I løpet av september og november regner det normalt 360 millimeter i Sør-Norge. Ved inngangen til denne uka var det imidlertid et nedbørsunderskudd på 320 millimeter i samme periode.

– For å ta igjen for det tørre året må det regne cirka dobbelt så mye som vanlig fram til snøen legger seg, sier Hisdal.

Hun trekker samtidig fram at NVEs analyser viser at det vil være nok strøm gjennom vinteren.

NVE presiserer at hvor mye vann som er i magasinene, ikke kun avhenger av hvor mye vann som renner inn, det kommer også an på hvor mye kraft som blir produsert.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS