Snøhvitanlegget på Melkøya, der det ble bygget et banebrytende eksportanlegg for LNG.
Snøhvitanlegget på Melkøya, der det ble bygget et banebrytende eksportanlegg for LNG.

Ekspert: Norge kan kutte gassprisene uten problemer

Dersom Norge går inn for å kutte gassprisen, vil enkeltland som Tyskland tjene på det. Selskapene kan gjøre det uten risiko, mener tysk ekspert.

Flere europeiske land har bedt Norge kutte prisene, samtidig diskuterer EU et pristak på gass. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i et intervju med Financial Times onsdag at Norge er åpne for å diskutere alle tiltak EU kommer med.

Professor Franziska Holz ved energiavdelingen til Det tyske instituttet for økonomisk forskning (DIW) påpeker at Europa kjøper gass fra flere leverandører, og at et norsk priskutt alene ikke vil påvirke hele markedet.

– Enkeltkjøpere av norsk gass, som det tyske importselskapet Uniper, kan potensielt redusere importregningen hvis den norske gassen ikke selges til markedspris, men til en lavere pris, sier Holz til NTB.

Hun understreker at det da vil være en kursendring, ettersom EU-kommisjonen har sørget for at det er markedsprisen som råder i langsiktige kontrakter.

– Kritisk viktig med norsk gass

– Den ekstreme prisøkningen er ikke kostnadsdrevet, og det forklarer hvorfor land ber om dette: Norske gassprodusenter kan dekke sine kostnader flerfoldige ganger med dagens ekstreme markedspris, sier hun.

Holz sier at norske gassleveranser til EU er kritisk viktige nå.

– I fraværet av russisk gass og med risikoen for varierende forsyninger, er den norske leveransen det som sørger for at Europas tilgang på gass er stabil, sier Holz.

– Ettersom produksjonskostnaden i Norge er langt under de nåværende markedsprisene, venter jeg ikke at en prisreduksjon vil påvirke norske gassleveranser, sier hun.

– Norge ville tjene penger

Holz sier at markedet vet og anerkjenner at Norge har levert det som er mulig å levere av gass det siste året, noe også Støre viste til i sitt intervju med Financial Times.

– Norge gjorde ikke dette på uegennyttig vis, men fordi de kunne tjene på de veldig høye prisene, sier Holz.

Ettersom energimarkedet – i likhet med mange markeder – er slik at det er den dyreste produksjonskostnaden som setter prisen for hele markedet, er det nå prisen på strøm produsert av gass som driver strømprisene opp i Europa.

Støre lukker ingen dører

EU diskuterer flere grep, blant annet å ta overskuddet fra de billigere produksjonsmåtene og bruke det på for eksempel strømstøtte.

– Jeg forstår fullt ut at Europa nå har en grundig debatt om hvordan energimarkedene fungerer, sier statsminister Støre til Financial Times.

Overfor NTB utdyper Støre:

– Dette arbeidet pågår nå, og det konkrete innholdet i forslagene er ikke kjent ennå. Derfor har jeg sagt at vi på nåværende tidspunkt ikke kan lukke døren for noen av de løsningene EU drøfter, før vi ser helheten og det konkrete innholdet i forslagene, sier statsministeren.

Samtidig sier han at ansvaret for inngåelse av gassavtaler først og fremst ligger hos selskapene.

(Saken er oppdatert kl. 11:50 7/9-22. NTB presiserer at Støre ikke direkte har sagt til Financial Times at han åpner for en diskusjon om pristak på gass, men er åpen for å se på alle løsninger EU kommer med.)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS