Andelen fornybar energi, spesielt fra sol og vind vil øke sterkt i de neste fem årene, tror IEA.
Andelen fornybar energi, spesielt fra sol og vind vil øke sterkt i de neste fem årene, tror IEA.

Fornybart vil overta for kull som den største kilden til elektrisitet i 2025, ifølge rapport

Energikrisen vil føre til raskere vekst i utbyggingen av fornybar energi, mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

Høye strømpriser og krigen i Ukraina har satt fart på fornybarsatsingen, ifølge en ny rapport, Renewables 2022, fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

De anslår at kapasiteten for fornybar strømproduksjon vil øke globalt med 2400 gigawatt frem til 2027.

Det er like mye som ble installert de siste 20 årene eller like mye som Kinas samlede kapasitet.

Norges installerte produksjonskapasitet er til sammenligning på 38,7 gigawatt, ifølge Energifakta Norge.

Anslaget fra IEA er nesten 30 prosent høyere enn ved forrige vurdering i fjor.

Det skyldes i hovedsak at Kina, EU, USA og India har satt inn tiltak og lagt planer raskere enn forventet som svar på økte energikostnader.

Anslår 38 prosent fra fornybart om fem år

IEA beregner at fornybart vil overta for kull som den største kilden til elektrisitet i 2025.

I 2021 kom 36 prosent av strømmen globalt fra kull, 23 prosent fra gass, 28 prosent fra fornybart og rundt 10 prosent fra kjernekraft.

I 2027 vil fornybart utgjøre den største bolken og stå for 38 prosent av strømproduksjonen. Kull vil utgjøre litt under 30 prosent, tror energibyrået.

Den forventede økningen i andelen fornybart kommer av at høye energipriser har gjort fornybare kilder mer økonomisk attraktive, skriver IEA. Samtidig har Russlands krig mot Ukraina gjort at spesielt Europa ønsker å bedre sin energisikkerhet.

– Dette er et tydelig eksempel på hvordan den nåværende energikrisen kan være et historisk vendepunkt mot et renere og sikrere energisystem, sier IEAs administrerende direktør, Fatih Birol, i en pressemelding.

– Fortsatt akselerasjon av fornybar energi er avgjørende for å holde døren åpen for å begrense global oppvarming til 1,5 grader, fortsetter Birol.

Fornybart (lysegrønt) vil stå for størst andel av strømproduksjonen innen 2027, beregner IEA. Gult: olje, mørkegrønt: kjernekraft, lysegrønt: fornybart, mørkeblått: gass, lyseblått: kull.
Fornybart (lysegrønt) vil stå for størst andel av strømproduksjonen innen 2027, beregner IEA. Gult: olje, mørkegrønt: kjernekraft, lysegrønt: fornybart, mørkeblått: gass, lyseblått: kull.

Sol og vind øker mest

Andelen strøm som kommer fra naturgass, olje og kjernekraft er ventet å synke de neste årene.

Innen fornybart er det sol og vind som øker mest. Disse teknologiene står for 80 prosent av forventet økning innen fornybart.

Vekst i andre fornybare kilder som vannkraft, bioenergi og geotermisk energi er forventet å være beskjedent.

Tallene gjelder for strømproduksjon. Hvis man også regner med energi som går til transport og oppvarming, er andelen fornybart lavere.

Kjernekraft og fornybart står i dag for mer enn en tredjedel av elektrisitetsproduksjonen, men utgjør rundt 16 prosent av den totale energimiksen, ifølge Our World in Data.

Størst økning i Kina og EU

Det er ventet at Kina vil installere nesten halvparten av den forventede nye fornybare kapasiteten innen 2027.

De kinesiske myndighetene har blant annet satt et mål om at halvparten av alle store offentlige bygg og nye bygninger i industriparker skal ha solceller på taket. De planlegger vind og sol-anlegg blant annet i Gobi-ørkenen.

IEA skriver i rapporten at det nest største markedet i vekst er EU. De forventer at hastigheten på utbyggingen vil mer enn dobles de neste fem årene sammenlignet med de fem foregående.

Mest utbygging forventes med solpaneler, deretter vind på land, vind i havet, bioenergi og til slutt vannkraft.

EU hadde ambisiøse mål om å bygge ut mer fornybart før krigen i Ukraina, men planene er strammet til med REPowerEU. Det er en plan om å gjøre Europa uavhengig av fossile brensler fra Russland «i god tid før 2030», ifølge Europakommisjonen.

Forventer også økning i USA

Når det gjelder USA, forventer IEA at kapasiteten vil øke med 280 GW de neste fem årene. Det er en økning på 74 prosent for USA og en oppgang fra fjorårets anslag.

Den ekstra kapasiteten vil i hovedsak komme fra sol og vind.

Endringen skyldes blant annet Inflation Reduction Act, en lov som skal redusere inflasjon. Den utvider skattefradrag for vind og sol-prosjekter.

Fortsatt en vei å gå for å nå 1,5-graders målet

– Fornybar energi ekspanderte allerede raskt, men den globale energikrisen har kastet dem inn i en ekstraordinær ny fase med enda raskere vekst ettersom land søker å utnytte fordelene sine med energisikkerhet, sier Fatih Birol.

For at verden skal være på rett kurs mot 1,5-graders målet i Parisavtalen, bør fornybare energikilder produsere 61 prosent av strømmen globalt innen 2030, ifølge Carbon Brief.

Til tross for det oppløftende nye anslaget er ikke økningen i fornybart enda stor nok for å være på linje med dette scenarioet.

Referanse:

IEA: «Renewables 2022», desember 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS