Slutt å investere i fossil energi, oppfordrer forskere: Fornybar energi kan snart dekke verdens energibehov.

Fornybar energi kan forsyne hele verden før 2050

En verden uten fossil energi og kjernekraft er teknisk mulig i løpet av noen tiår. Omleggingen til fornybar energi kan faktisk lønne seg, ifølge forskere.

Vi trenger ikke olje, gass eller kjernekraft. Fornybare kilder som sol og vind kan levere nok energi til hele kloden før 2050, mener et internasjonalt team forskere fra 13 universiteter.

Forskerne har gått gjennom hundrevis av studier om fornybare energisystemer som er publisert siden 1970-årene for å få overblikk over mulighetene for å legge om i ulike deler av verden.

De tekniske løsningene er på plass overalt, og omleggingen er lønnsom, konkluderer de i en vitenskapelig artikkel som nettopp er publisert i tidsskriftet IEEE Access.

Ikke «one size fits all»

Energien skal først og fremst komme fra sol og vind, men også fra vannkraft, biomasse, jord og hav. Det er ingen tekniske eller økonomiske hindringer, ifølge gjennomgangen av 700 vitenskapelige studier.

– Når man diskuterer fornybar energi, spør folk: «Men hva med når vinden ikke blåser, eller solen ikke skinner?» Studien vår forholder seg til de scenarioene og kommer fram til at det fortsatt er mulig å legge om energisektoren, sier en av forfatterne, Poul Alberg Østergaard, som er professor i energiomlegging ved Aalborg universitet i Danmark.

– Det er selvfølgelig ikke slik at «one size fits all». Ulike land har ulike muligheter og behov. I Nord-Europa inngår for eksempel fjernvarme i omleggingen. Men det er ikke relevant andre steder. Det kan det være at man trenger fjernkjøling. Men overalt er det realistisk å få all energien fra fornybare kilder i løpet av en overskuelig årrekke.

Omstillingen er lønnsom

Fornybar energi har blitt så god butikk at det er på høy tid å stanse alle nye investeringer i fossil energi, lyder forskernes oppfordring til politikere og andre beslutningstakere.

– Forskningen viser at det på sikt faktisk vil bli billigere å øke produksjonen samtidig med at det oppfyller kravet om en bærekraftig løsning, sier en av studiens ledende forskere, professor Christian Breyer fra LUTT University i Finland, i en pressemelding.

De siste årene er det publisert mer og mer forskning på fornybare energisystemer. De aller fleste studier kommer fram til at en framtid uten energi fra fossil energi og kjernekraft er teknisk og økonomisk mulig, framgår det av studien.

Kritikk er ubegrunnet

I studien går forskerne også gjennom kritikk som har blitt reist mot de nye energikildene. Vanligvis er folk bekymret for:

  • At kostnadene ved å legge om er for høye.
  • At det ikke lønner seg å investere i fornybar energi.
  • At energisystemene ikke er driftssikre.
  • At omleggingen påvirker lokalsamfunn negativt.

Men det er ikke lenger grunn til bekymring: Løsningene på alle disse utfordringene er på plass, viser forskningen, ifølge den nye studien.

Forskerne har ikke vurdert kjernekraft som en del av energiomstillingen til tross for at FNs klimapanel IPCC ikke fraråder energikilden som en del av den grønne omstillingen.

Det skyldes ifølge Poul Alberg Østergaard at kjernekraft ikke er en fornybar kilde siden det ikke finnes ubegrensede mengder uran.

– Artikkelens formål er å vise at det er konsensus om at 100 prosent fornybar energi er mulig. Dermed viser vi indirekte at man ikke trenger å ty til andre kilder, som kjernekraft, sier Østergaard.

Hvordan skal det implementeres?

Jette Bredahl Jacobsen, som er nestleder i Klimarådet og professor i miljø- og ressursøkonomi ved Københavns Universitet, har lest den nye studien.

– Det er en god artikkel som gir et godt overblikk over eksisterende kunnskap og også forholder seg til de kritikkpunktene som ofte reises. Resultatet overrasker meg ikke, men det er betryggende å få slått fast at det blant ingeniører er enighet om at omstillingen er mulig ikke bare i Danmark, men i ulike sammenhenger, sier professoren.

Selv om de ingeniørfaglige løsningene er på plass, finnes det fortsatt utfordringer, påpeker Jacobsen.

– Vi trenger mer forskning på hvordan vi får disse tingene implementert. Når man har et system som er basert på kjernekraft og fossil energi: Hvordan kan man endre på hvem som tar eierskap over de nye energiformene, og hvilke samfunnsmessige utfordringer er det i den prosessen? spør hun.

– Vi trenger mer kunnskap om samspillet mellom individer, større aktører og systemene for å kunne realisere 100 prosent fornybare energisystemer, poengterer Jacobsen.

Kriser kan komme i veien

Professoren peker også på at konflikter, korrupsjon og kriser som kriger eller naturkatastrofer kan skape problemer.

– Hvis energiforsyningen er basert på strøm fra sol eller vind, er det nødvendig å ha ledninger som kan transportere strømmen. Det systemet kan bryte sammen under en krise, påpeker Jacobsen.

– Som individ oppfatter man det kanskje som enklere med fossil energi.

Poul Østergaard innrømmer at studien har begrensninger:

– Vi forholder oss ikke til de samfunnsfaglige og politiske aspektene, men det er heller ikke målet vårt. Vi ville vise at omstilling til fornybar energi er en teknisk mulighet. Det vil vi formidle til den politiske debatten, sier han.

I studien forholder forskerne seg heller ikke til hva korona-pandemien og krigen i Ukraina har betydd for omstillingen til fornybar energi.

Referanse:

Christian Breyer mfl.: On the History and Future of 100% Renewable Energy Systems Research. IEEE Access, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3193402

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS