Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Stor elvebreddedderkopp er en mester i å kamuflere seg i sand og grus. Du må se godt etter for å oppdage den. (Foto: Arnstein Staverløkk / NINA)
Stor elvebreddedderkopp er en mester i å kamuflere seg i sand og grus. Du må se godt etter for å oppdage den. (Foto: Arnstein Staverløkk / NINA)

Truet edderkopp vil ha det ryddig

Den sterkt truede arten stor elvebreddedderkopp blomstrer i områder hvor hagelupin og rynkerose er fjernet på Langøra Nord i Stjørdal. I høst ble det høyeste antallet edderkopper registrert siden ryddingen startet.

I Norge finnes stor elvebreddedderkopp trolig bare i Trøndelag, og sandstranden på den nordre delen av øya Langøra er et av de viktigste leveområdene.

Problemene for edderkoppen startet da de fremmede plantene hagelupin og rynkerose invaderte området, og stranden var i ferd med å gro igjen.

Forsvarsbygg gikk til krig

Våren 2017 gikk Forsvarsbygg, som eier Langøra, til krig mot de fremmede planteartene. Hagelupin og rynkerose ble fjernet fra den bredeste delen av stranden.

I år er ytterligere to områder ryddet og forskere fra NINA, Norsk institutt for naturforskning har undersøkt alle tre. Det viser seg at edderkoppen allerede har takket for hjelpen.

– I høst registrerte vi det høyeste antallet edderkopper på hele Langøra i løpet av treårsperioden 2017–2019. Det viste seg at det ryddede arealet fra 2017 huset flere edderkopper enn hele resten av Langøra Nord. Edderkoppene har dessuten begynt å vende tilbake til arealene som ble ryddet i 2019, sier forsker Sandra Åström i NINA.

Doblet tettheten på ett år

Allerede høsten 2017 hadde stor elvebreddedderkopp begynt å danne kolonier på arealet som nettopp var ryddet. Øvrige åpne sandflater på Langøra Nord hadde da til dels høye tettheter av edderkopparten.

Ved registreringen høsten 2018 var antall edderkopper fordoblet på det ryddede arealet sammenlignet med året før, selv om det totalt sett på Langøra Nord ble registrert lavere tetthet i 2018 enn i 2017

– Registreringene viser altså at stor elvebreddedderkopp danner kolonier på de ryddede arealene, og at tiltakene har positiv effekt på bestanden på Langøra Nord. Dersom disse arealene holdes fri for de to fremmede planteartene og får bestå av en mosaikk med åpne flater og stedegen vegetasjon, forventes det at stor elvebreddedderkopp vil få tilbake en del av sitt tapte leveområde på Langøra, forteller Åström.

Forskerne fraråder bruk av maskiner når områdene skal ryddes i framtiden. I stedet anbefaler de å luke manuelt.

Ligger i bakhold i sanden

Stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) er en art i familien ulveedderkopper. Den er en av Norges største edderkopper og kan ha en kroppslengde på opptil 17 millimeter. Fargetegningen gjør at edderkoppen er godt kamuflert på sand- og grusflatene den normalt lever på.

Stor elvebreddedderkopp lager et silkefóret hull gravd i løs sand, hvor den ligger i bakhold og venter på at et passende bytte skal komme forbi.

Referanse:

Sandra Åström og Oddvar Hanssen: Effekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status 2019. Rapport fra NINA, 2019. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS