- Resultatene oppmuntrer oss til å være mer bevisst på de signalene vi sender når vi kommuniserer med hester og andre dyr, sier Clara Wilson, en av forskerne i studien. [Foto: Elise Kjørstad]

Hester leser kroppspråket vårt selv om de ikke kjenner oss

Hester ser tydelig forskjell på dominant og underdanig holdning, selv hos ukjente mennesker.

Det er velkjent blant hestefolk at hester forstår kroppsspråk. Men lite forskning er gjort på området.

Nå har forskere fra britiske University of Sussex gjort et forsøk som bekrefter at hester reagerer på menneskers ulike kroppspositurer. Det gjelder også selv om hesten ikke kjenner personen fra før.

Hestene fikk velge mellom å gå bort til personer med enten en dominant eller underdanig positur, og de hadde en klar preferanse for hvem de likte best. 

– Vi var spesielt interessert i dominerende og underdanige positurer fordi, selv om mange hestetrenere allerede bruker disse kroppsholdningene i treningen, så er det gjort lite forskning på om hester er følsomme for denne typen signaler uten noen form for trening, sier Clara Wilson, en av forskerne bak den nye hestestudien.

Kun kroppsholdning skilte personene

Forsøket gikk ut på at hester skulle velge mellom å gå bort til en person som «gjorde seg stor» eller en som «gjorde seg liten». Dette var for å sjekke om hestene bryr seg om folks kroppsholdning. 

Hestene ble på forhåndt trent til at det ventet en gulrot hvis de gikk bort til et menneske. 

45 hester ble rekruttert til studien, men ikke alle fikk være med. Ni hester hadde en forkjærlighet for den ene siden, og gikk alltid mot mennesket til høyre eller venstre. Seks hester greide ikke å gjennomføre oppvarmingen, og én hest gadd ikke mer halvveis i forsøket, altså sto forskerne igjen med 29 hester.

Ti personer deltok i studien, og de kledde seg helt likt. En buff skjulte ansiktet slik at ansiktsutrykk ikke skulle påvirke hestenes valg. Personene ble også bedt om å se rett frem og ikke ha øyekontakt med hesten. Alt dette for å utelukke at hestene ble påvirket av andre ting enn kroppsholdningen.

På det første bildet ser man hvordan personene stod under oppvarmingen. Mens på det andre bildet ser man hvordan de stod under forsøket: Personen til venstre har inntatt en dominant holdning. [Foto: University of Sussex]

Gikk oftest bort til de underdanige

Under forsøket valgte hestene mellom å gå bort til en av to personer. Den ene personen hadde inntatt en dominant holdning, og stod bredbeint med brystkassa ut. Den andre personen hadde skuldrene litt forover, føttene sammen og avslappede knær.

Hestene var sjelden i tvil om hvem de helst ville oppsøke for en bit med gulrot. Det var de med en forsiktig holdning. Resultatet var ikke gitt på forhånd, da det også er kjent at hester følger etter mer dominante hester i en flokk for å finne mat. 

– Disse resultatene viser at hester har evnen til å spontant skille mellom menneskers ulike kroppsholdninger uten eksplisitt trening og selv om menneskene er ukjente for dem, konkluderer forskerne.

De som jobber med å trene hester er nok fullt klar over dette fra før, men det skader jo ikke med litt vitenskapelig underbyggelse.

Hester kjenner også ansiktsutrykk

Tidligere forsøk har også vist at hester skiller mellom menneskers ansiktsutrykk, og at de kan lære å bruke symboler for å kommunisere med mennesker. 

Et velkjent eksempel på at hester er gode på å tyde kroppspråk er historen om hesten Hans. Han skapte sensasjon ved å trampe svaret på matteoppgaver. Senere ble det avslørt at hesten kun visste svaret på oppgavene dersom den som stilte spørsmålet også gjorde det. Hans var intet mattegeni, men en mester i å tyde kroppspråk. 

Referanse:

Amy Victoria Smith m.fl: Domestic horses (Equus caballus) prefer to approach humans displaying a submissive body posture rather than a dominant body posture, Animal Cognition, oktober 2017

Powered by Labrador CMS