Hvit rev på bar jordbakke.
Fjellreven regnes som Norges mest truede pattedyr.

Lus truer den sjeldne norske fjellreven

En blodsugende pelslus kan ødelegge mange års arbeid med å bevare den sjeldne fjellreven i norsk natur.

Fjellreven er rødlistet og truet. Siden 2005 har det blitt gjort omfattende bevaringsarbeid, med store investeringer, for å avle fram flere valper. I dag er det anslått å være 200 til 300 fjellrever i norsk natur.

I fjor ble den norsk-svenske bestanden anslått til cirka 450 voksne dyr, skriver Klassekampen.

På Svalbard ble pelslus først påvist i 2019, og antallet infiserte rever har økt dramatisk. 

Klør av seg pelsen

Lusa forårsaker intens kløe, noe som fører til at reven klør av seg den isolerende pelsen. Dette kan føre til at den blir kald, får infeksjoner og i verste fall dør.

Forskere er bekymret for at pelslusa kan spre seg til fastlandet via fjellrev som vandrer over store avstander.

Nina Elisabeth Eide, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) er med i et avlsprosjekt for å få opp bestanden. Hun sier det er godt mulig at den norske bestanden kan bli smittet av russisk fjellrev med pelslus.

– Kommer pelslusa til norsk fjellrev, kan vårt arbeid for å bevare bestanden bli satt tilbake, sier hun til avisen.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS