Den kinesiske fjellkatten ligner på andre villkatter, men har tilpasset seg et liv på Tibetplatået.
Den kinesiske fjellkatten ligner på andre villkatter, men har tilpasset seg et liv på Tibetplatået.

Den kinesiske fjellkatten har tilpasset seg et liv i høyden

Men nå er mennesker og tamkatter trusler for arten, ifølge forskere bak en ny studie.

Den kinesiske fjellkatten er litt omdiskutert blant forskere.

Er det en egen art - eller bare en fjell-variant av villkatten, som lever over store områder i Asia, Europa og Afrika?

I en ny studie slår forskere et slag for å finne ut mer om den asiatiske fjellkatten. Den går nemlig en usikker fremtid i møte.

Studien er gjort av et internasjonalt forskerteam, og er publisert i tidsskriftet Science Advances.

Sammenlignet genene til tre arter

Forskerne bak den nye studien sammenlignet tre kattearter, som alle lever i Kina. Den første er den kinesiske fjellkatten, Felis silvestris bieti. Den finnes bare i Kina.

En annen nær slektning er Felis silvestris ornata - den asiatiske villkatten. Den finnes mange steder rundt om i Asia.

Til slutt tamkatten, som er avlet fram av mennesker; Felis silvestris catus.

De ville finne ut hvorvidt er disse genetisk forskjellige fra hverandre. Er den kinesiske fjellkatten en egen, unik art?

Og er tamkattene i Kina avlet frem fra kinesiske katter - eller kommer de fra andre steder i verden?

De stupte ned i genene til 270 individer fra de tre ulike artene. Og så ble genene sammenlignet.

Egen underart

De konkluderer med at den kinesiske fjellkatten er en egen underart av den europeiske villkatten, altså Felis silvestris. Den finnes i flere verdensdeler: Europa, Afrika og det vestlige Asia.

De fant også ut at tamkattene i Kina ikke er direkte avlet frem fra kinesiske villkatter. De stammer med andre ord opprinnelig fra villkatter andre steder i verden. Forskerne vet ikke hvorfor.

Stammer tamkattene i Kina fra villkatter, slik som denne kinesiske fjellkatten? Nei, mener forskere.
Stammer tamkattene i Kina fra villkatter, slik som denne kinesiske fjellkatten? Nei, mener forskere.

Den kinesiske fjellkatten har funnet sine metoder for å tilpasse seg et annet klima enn villkatten. Fjellkatten lever nemlig i høytliggende områder på Tibetplatået.

Nå støter imidlertid den kinesiske fjellkatten på noen utfordringer. Blant annet fordi områdene den lever i er truet av mennesker. Og fordi dens mer kjente slektning, tamkatten, kommer stadig nærmere.

Sånn sett lider den under samme skjebne som den europeiske villkatten i Sveits. Den skrev vi om i 2020.

Ulike arter - men like nok til å krysses

Tamkatter og villkatter regnes som ulike arter. Men de er genetisk like nok til å få unger med hverandre.

Det blir flere mennesker i områdene der fjellkatten lever. De tar med seg tamkatter. Og de krysser seg gjerne med fjellkattene.

Når det gjelder villkatten i Sveits frykter forskere at hele arten kan være utryddet i løpet av 200-300 år. Forskerne i den nye studien kommer imidlertid ikke med et slikt estimat for den kinesiske fjellkatten.

Til slutt nevner forskerne endringer i klimaet som en mulig trussel for arten. Hvis Tibetplatået blir varmere, kan andre arter kanskje trekke dit og trives godt - og dermed krysse seg med fjellkatten.

Til hjelp for videre bevaring

- Denne studien kan hjelpe forskere med å identifisere trusler og bestemme de beste måtene å ta vare på denne spesielle katten i sitt naturlige område, sier Stephen J. O'Brien, som er en av forskerne bak studien.

Og nettopp bevaring var grunnen til at forskerne var så opptatt av fjellkattens gener.

Skal man sette inn tiltak for å bevare en art, må det nemlig være klinkende klart hvilken art det dreier seg om.

Og forskerne bak denne studien er i alle fall tydelige på at den kinesiske fjellkatten er helt unik - og bør bevares.

Referanse:

Yu, He., m.fl. (2021). Genomic evidence for the Chinese mountain cat as a wildcat conspecific (Felis silvestris bieti) and its introgression to domestic cats. Science Advances.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS