Huskattens stamfar er villkatten – men det svaret krever en utdypning.

Hvem stammer huskatten fra?

SPØR EN FORSKER: Tamkatten kan spores om lag 10.000 år tilbake i tid gjennom arkeologiske funn. Men hvem stammer den fra?

Alle vet at hunden stammer fra ulven. Men hvordan ser det ut for huskatter ...?

Stammer alle huskatter stammer fra én art, eller er det et mer sammensatt bilde?

Det spør videnskab.dk-leseren Niels om.

Vi har ringt pattedyrekspert Tommy Asferg, seniorbiolog emeritus ved danske Aarhus Universitet.

Han er glad for spørsmålet, for det er et emne som interesserer ham.

– Huskattens avstamming er et interessant emne som det har kommet mer klarhet over i de siste par tiårene på grunn av den eksplosive utviklingen inn genetiske analyser, sier Asferg.

De seks Felis sylvestris-underartene

  • Den europeiske villkatten (Felis sylvestris sylvestris)
  • Den arabiske villkatten (Felis s. lybica)
  • Den sentralasiatiske villkatten (Felis s. ornata)
  • Den sørafrikanske villkatten (Felis s. cafra)
  • Den kinesiske ørkenkatten (Felis. s. bieti)
  • Tamkatten (Felis. s. catus)

Kilde: The near Eastern Origin of Cat Domestication, Science

Stammer fra villkatten

Så hvordan ser huskattens stamfar ut?

– Det enkle svaret er at den stammer fra villkatten, sier Asferg.

– Men det er ikke et uttømmende svar, for villkatten finnes i et antall ulike underarter med en geografisk utbredelse fra Portugal til Kina og fra Skottland til Sør-Afrika.

Asferg refererer til en omfattende studie fra 2007 av genetiske profiler fra nesten 1000 katter som kastet nytt lys over tamkattens avstamming og det innbyrdes slektskapet mellom villkatter og tamkatter.

Tommy Asferg foretrekker «tamkatt» i stedet for «huskatt».

For det er ikke alle huskatter som er tamme, og det er ikke alle tamkatter som kommer inn i huset, påpeker han.

– Den villkatten som er stamfar til våre dagers tamkatt, er arten med det latinske navnet Felis sylvestris, sier han.

Det er et stort team forskere fra Universitetet i Oxford i England som står bak studien Asferg henviser til. Studien ble publisert i Science i 2007.

– Resultatene som førte til en revisjon av Felis silvestris-gruppens innbyrdes slektskap, er altså 15 år gammel, men de har fortsatt ikke blitt motsagt, sier han.

Forskerne samlet inn vevsprøver fra 979 katter fra tre kontinenter: Afrika, Europa og Asia.

  • Dels fra «vanlige» tamkatter (huskatter og rasekatter)
  • Dels fra antatte villkatter og tamkatter som har blitt ville
  • Og til slutt fra to små villkatter: sandkatten og den kinesiske ørkenkatten
Tamkatten (Felis s. catus) kommer i mange former og farger.

Seks underarter av Felis sylvestris

De fleste undersøkte kattene fordelte seg i seks klart atskilte Felis sylvestris-underarter.

Den arabiske villkatten (Felis sylvestris lybica) skilte seg ut som den underarten som er nærmest beslektet med tamkattene i studien.

– Det må betraktes som et veldig sterkt indisium for at tamkatten nedstammer fra villkatter i Midtøsten. Nærmere bestemt i det området som kalles «den fruktbare halvmånen» der jordbruket – inkludert korndyrking – ble utviklet for om lag 11.000 år siden, sier Asferg.

– Det forsterkes enda mer av at katter fra ørkenområder i Israel, De forente arabiske emirater, Bahrain og Saudi-Arabia hadde en DNA-profil som særlig ser ut til å peke tilbake mot de opprinnelige bestandene som tamkatten stammer fra.

Men genetisk sett er ikke tamkattene en homogen gruppe, understreker Asferg.

– Det var tre grupper av tamkatter: en europeisk, en arabisk og en asiatisk. En stor del av forklaringen på denne oppdelingen er antagelig at det til stadighet skjer paringer mellom tamkatter og «lokale» villkatter, sier han.

Men uansett er alle tamkatter nært beslektet med alle de ville Felis sylvestris-underartene, og alle tamkatter tilhører underarten Felis sylvestris catus.

– Hybridiseringen mellom tamkatter og villkatter er for øvrig et av de største problemene for å beskytte og bevare de ville underartene, sier Asferg.

Den arabiske villkatten (Felis s. lybica) er den Felis sylvestris-underarten som er nærmest beslektet med tamkattene.

Hunderasers stamfar er ulven

Som Niels Berg Olsen også skriver i spørsmålet sitt, er det godt kjent at alle hunder stammer fra ulver.

En internasjonal forskergruppe har foretatt en gensekvensering og kartlagt genomer hos 72 fortidsulver som har levd i Nord-Amerika, Sibir og Europa i løpet av de siste 100.000 årene. Det har de gjort for å finne ut hvor hunder faktisk kommer fra.

Studien er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Nature og konkluderer med at moderne hunder stammer fra i hvert fall to ulike populasjoner, altså grupper, av ulver.

Den europeiske villkatten (Felis s. sylvestris).

Fem ulike hunnkatt-linjer

Men tilbake til kattene.

En spesiell analyse fra studien i 2007 viste at det kunne identifiseres minst fem ulike «hunnkatt-linjer» av tamkatter. Det tyder på at overgangen fra villkatt til tamkatt, altså temmingen eller domestiseringen, har skjedd flere steder i Midtøsten.

– Vurdert ut fra disse hunnkatt-linjene må man omkring 130.000 år tilbake i tid for å finne en felles stamfar til alle de ville Felis sylvestris-underartene og tamkattene, sier Tommy Asferg.

Den sørafrikanske villkatten (Felis s. cafra).

De første skrittene på veien fra villkatt til tamkatt ble sannsynligvis tatt da villkatter begynte å holde til i og rundt verdens første kornlagre. Kornlagrene har nemlig tiltrukket mus og rotter.

– Deretter kan man forestille seg at jordbrukerne har forsøkt å knytte kattene enda tettere til landsbyene ved å fange inn og temme de kattungene som var minst sky og minst aggressive, sier Asferg.

Den kinesiske ørkenkatten (Felis s. bieti).

Arkeologiske funn, ikke minst fra det gamle Egypt, tyder på at katten opprinnelig ble temmet her for om lag 4.000 år siden.

– Men i 2004 ble det på Kypros funnet et helt skjelett av en katt som var begravet rett ved siden av et menneske. Graven er datert til å være om lag 9500 år gammel, så dette funnet har flyttet den tidligst dokumenterte forbindelsen mellom katt og menneske flere tusen år tilbake i tid, sier Asferg.

Den sentralasiatiske villkatten (Felis s. ornata).

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS