Er det sånn at dyr hjelper hverandre ut fra godhet og empati, eller styres de av noe annet? Og hvor hjelpsomme er de små dyrene, for eksempel maurene? (Foto: Tore Wuttudal / NTB Scanpix)

Forskeren forteller: Dyr hjelper hverandre

Selv i situasjoner der dyrene tilsynelatende ikke har noen annen grunn til å hjelpe, skriver adferdsforsker Magnus H. Blystad.

Nå snakker jeg ikke bare om hunder og katter som vi har som kjæledyr. Mellom eier og kjæledyr er jo maktforholdet litt annerledes, de fleste kjæledyr har alt å tjene på at eieren er fornøyd. En eier som får tøflene hentet til seg, vil for eksempel ha lettere for å gi litt ekstra mat i skåla den dagen.

Men finnes dette også hos andre dyr som mennesker ikke omgås til vanlig? Og kanskje viktigere: Er det slik at dyrene hjelper hverandre?

Delfinenes hjelpsomme egenskaper

Faktisk er dette et veldokumentert fenomen, og noe som det forskes mye på.

Allerede på femtitallet ble det publisert en studie der forskere observerte delfiner som hjalp hverandre. Forskerne oppdaget at når en delfin hadde slått seg og mistet bevisstheten, trådde to delfiner hjelpende til, en på hver side. Slik hjalp de den skadede til overflaten for å få luft. Uten hjelp ville den druknet.

Dette observerte forskerne ved flere anledninger.

Dette overrasker kanskje ingen siden delfiner er pattedyr med en veldig godt utviklet hjernebark. Ei heller kommer det overraskende at sjimpanser og andre arter som ligger enda nærmere oss i natur, viser lignende atferd.

Men hva med de som ikke er så nært beslektet oss? Hva med for eksempel rottene?

Også rotter hjelper hverandre

Joda, de hjelper også hverandre, noe som forskere har undersøkt i flere forskjellige situasjoner.

For eksempel denne: Forskere fanget en rotte i et lite rør som var plassert i liten plexiglassboks. Røret hadde bare én dør, som bare kunne åpnes fra utsiden. Når forskerne slapp en annen rotte ned i boksen ved siden av røret, så lærte den fort å åpne døra for å slippe fri sin fangede artsfrende.

Japanske forskere har modifisert dette eksperimentet. De sperret i stedet inn en rotte i et vannbad, også bak en stengt dør. På samme måte trådde den frie rotta til og åpnet døra slik at den våte artsfrenden kunne komme på tørr grunn.

Gode til å dele

Rottene foretrekker også å dele belønningen de får, noe tyske forskere har sett i en serie med andre, lignende eksperimenter. Og andre forskere, amerikanske denne gangen, har observert at rottene hjelper lettere rotter som de kjenner fra før, enn ukjente.

Denne typen forsøk skal vi jobbe videre med på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ennå er det mange ubesvarte spørsmål om hva slags miljømessige forutsetninger som må være til stede for at rottene skal hjelpe hverandre. Det store spørsmålet er selvfølgelig hvorfor? Er rotter empatiske? Eller er det en egenskap vi kun reserverer for oss mennesker?

Uansett så ser vi at gnagere er hjelpsomme dyr de også. Men finner vi slik atferd hos enda laverestående dyr? Hva med insekter?

Maurenes hemmelige liv

Vel, i 2009 ble et spennende eksperiment gjennomført i USA. Forskerne der studerte hjelpeatferd i en maurkoloni. Fra kolonien tok de ut en maur som de halvveis begravde i sand. Deretter bandt forskerne den fast med nylontråd slik at mauren ble sittende fast. Så plasserte de to andre maur like i nærheten.

Hva skjedde så? Lot de den fangede mauren være?

Nei, jeg tror nok du kan gjette deg til konklusjonen her. Etter litt graving oppdaget de to maurene at den tredje satt fast med en nylontråd, og de ga seg til med å frigi den fangede mauren.

Det mangler altså ikke på dokumentasjon

Naturen er full av hjelpsomme dyr, dette blir bevist gang på gang i vitenskapen. Men hva denne hjelpsomheten består av, er fortsatt uvisst. Er dyrene snille og gode, som utviser former for empati? Dette kan fort bli spekulativt, derfor jobber forskere over hele verden hardt for å avklare hva som faktisk er forklaringen på hjelpsomheten. Rottene kan dessverre ikke, i motsetning til mennesker, fortelle hvorfor de gjør det de gjør. Og som forsker må man nødvendigvis skille mellom det man kan observere (hjelpeatferd), og det man kun kan anta (godhet eller empati).

Men det at dyr hjelper hverandre er i hvert fall etablert. Det er kanskje ikke akkurat som hakkebakeskogen eller Andeby, men det er ganske fantastisk allikevel.

Powered by Labrador CMS