Romens giftige hemmelighet

Forgiftning forårsaket av romeplanten er den mest tapsbringende planteforgiftningen blant husdyr i Norge. En fersk doktorgrad gir ny kunnskap om hvorfor drøvtyggere får nyreskader ved inntak av rome.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Romeforgiftning gir to ulike sjukdomstilstander. Mest kjent er alveld hos lam som kan gi tap på opptil 30-50 prosent i enkelte flokker. Den andre sjukdommen er akutt nyresvikt som forekommer mer sporadisk hos storfe og elg.

Sjukdommen alveld forekommer hos lam som beiter rome (Narthecium ossifragum). Giftstoffer i planten forårsaker skade på levercellene slik at det skjer en opphopning av stoffer i blodet som gjør dyra overfølsomme for sollys, såkalt fotosensibilisering.

Steroide saponiner kalles de giftstoffene som trolig er ansvarlig for leverskadene hos alveld-lam.

I sitt doktorgradsarbeid har Helene Wisløff karakterisert ulike giftstoffer som finnes i romeplanten. Videre har hun undersøkt den effekten disse giftstoffene har på geit og sau og på kulturer av nyreceller.

Nyreskader

En smak av Norge: Lam.

Målet med arbeidet var å få mer kunnskap om hva som skjer når det utvikles nyreskader hos drøvtyggere ved inntak av rome, samt å undersøke om lam med alveld også utvikler nyreskade i tillegg til leverskaden.

I avhandlingen studeres spesielt de akutte nyreskadene. Lam med alveld gjennomgår en forbigående nyreskade av samme type som man ser hos storfe og elg som beiter rome.

Den forbigående nyreskaden hos lammene er imidlertid mildere.

Hittil har man antatt at nyreskadene skyldes et furanon (3M2F) i romeplanten. Testing av denne forbindelsen på nyreceller i kultur ga imidlertid uklare resultater.

Steroide saponiner

"Helene Wisløff"

Helene Wisløff karakteriserte derfor ulike giftstoffer i romeplanten og fant ut at det var de steroide saponinene som hadde sterkest skadelig effekt på nyrecellene.

Et annet furanon hadde moderat skadelig effekt.

I et forsøk der lam fikk et kommersielt fôrtilskudd som inneholder de samme saponinene som romeplanten, utviklet flere av lammene akutt nyresvikt. I nyre- og levervev fra disse lammene ble det påvist saponiner.

Det har vært antatt at saponiner fra planter nærmest fullstendig omdannes til sapogeniner og sukker i vomma hos drøvtyggere, men de saponinene som ble påvist i lammenyrene, var av samme type som de som finnes i planten, altså ikke omdannet.

Foreløpig er det uvisst om saponinene fra romeplanten under naturlige forhold kan forårsake nyreskade hos drøvtyggere.

Helene Wisløff disputerte 13. mars 2008 for graden dr. med. vet. ved Norges Veterinærhøgskole med avhandlingen ” Toxic effects of Narthecium ossifragum with emphasis on kidney lesions”.

Powered by Labrador CMS