Fra 100 meters høyde skal dronene følge norskekysten

Droner kartlegger nå hele kysten av Norge

Fra 100 meters høyde skal de gi oss et langt mer detaljert bilde av kysten.

Dronene vil ta bilder av bakken med hele tusen ganger bedre oppløsning enn det satellitter er i stand til.

Forskningsprosjektet kalt SeaBee er basert på automatisert datainnsamling og droner som kommer til å gjøre mye av jobben selv.

Også analysen av dataene skjer automatisk. Sånn blir prosessen med å samle og bearbeide data om norskekysten både billigere og mer effektiv enn det kunne gjøres tidligere.

– Dette prosjektet vil etablere Norge som en internasjonal leder innen droneforskning, sier Kasper Hancke i en pressemelding. Han er seniorforsker ved NIVA og leder for SeaBee-prosjektet.

Høyoppløste bilder

Drone-bildene av kystlinjen kan også brukes til å kartlegge dyreliv, vannkvalitet og menneskeskapte endringer.

Slik kan vi bli i stand til å forvalte kysten vår bedre, mener forskerne bak SeaBee.

Forskerne lover at dataene kommer til å bli delt med mange som kan ha bruk for dem, blant andre næringsliv, myndigheter og studenter som vil drive forskning.

Prosjektet kan gjøre Norge ledende på drone-forskning, mener forskerne bak. Her fra Reine i Lofoten.

Mange deltar

Norges forskningsråd har bevilget 60 millioner kroner til dette prosjektet.

Det kommer til å bli ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Andre deltagere er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk regnesentral (NR), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI), GRID-Arendal, Andøya Space Centre (ASC) og Spectrofly A/S.

– Forskningsrådet er stolte av å finansiere dette veldig moderne og dronebaserte infrastrukturprosjektet, som skal støtte landets industri og forskningsmiljøer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør for Forskningsrådet.

For å skape mer oppmerksomhet om prosjektet har forskerne satt i gang en konkurranse for folk som allerede kan ta fine bilder fra lufta. Premien er en drone.

Mer om prosjektet hos GRID-Arendal

Powered by Labrador CMS