Mange faktorer er med på å bestemme hvor høy du blir. Sjeldne gener kan være en av dem. (Illustrasjonsfoto: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix)

Sjeldne gener gjør folk høyere

Et kjempeprosjekt har avslørt noen titalls sjeldne gener som har veldig mye å si for hvor høy man blir.

Det er slett ikke nytt at gener har mye å si for høyden.

Tidligere undersøkelser har kommet fram til hundrevis av gener som sammen virker inn på hvor høyt vi rager over parketten. Videnskab.dk skrev om dette i 2014. 

Disse genvariantene er ganske vanlige, men har hver bare litt å si. De som har en slik genvariant for høyde, er kanskje gjennomsnittlig en millimeter høyere enn de som ikke har den.

Nå har imidlertid et digert internasjonalt team av forskere brukt en helt annen teknikk for å lete etter det motsatte: sjeldne gener som har stor effekt på høyden.

Og ifølge artikkelen i denne ukas Nature, har de funnet akkurat det.

Ett gen – to centimeter

Etter å ha undersøkt nesten 250 000 genvarianter hos over 700 000 mennesker, har forskerne klart å finne fram til 83 genvarianter som ser ut til å gjøre folk høyere. Ganske mye høyere.

Har du en eneste av de mest virkningsfulle variantene, kan du være så mye som to centimeter høyere enn du ville vært uten.

Men oddsen for å faktisk ha den er desto mindre.

For disse genvariantene er uvanlige eller skikkelig sjeldne. Grunnen til at forskerne i det hele tatt kunne finne dem var at de undersøkte så mange folk.

Selv om variantene dukket opp sjeldent – noen i under en halv prosent av deltagerne – var det likevel mange nok til at forskerne kunne måle hvordan de påvirket høyden.

Persontilpasset medisin

Hva vi skal bruke denne kunnskapen til, er en annen sak.

Hva er egentlig poenget med å bruke masse ressurser på å finne ut hvilke gener som gjør oss høye eller lave?

En ting er at vi kan få bedre innsikt i normal og unormal vekst.

Funnene gir for eksempel mer informasjon om hva som styrer regulering av vekst i bein og muskelvev, eller produksjon av og aktivitet i ulike veksthormoner.

En annen ting er at forskningen rett og slett viser at det går an å bruke nettopp denne metoden for å koble sjeldne gener til et trekk. Høyde er en enkel ting å måle, og dermed er nettopp en slik undersøkelse et godt første skritt for å teste om denne metoden duger.

Neste skritt er for eksempel å bruke den for å finne ut hva sjeldne gener har å si for utvikling av sykdommer eller hvordan de påvirker den enkeltes respons på medisiner. Og det kan igjen være et nytt steg på veien mot mer persontilpasset behandling av mange sykdommer.

Nå hører det selvfølgelig også med til historien at gener langt fra er hele historien om verken høyde eller sykdommer. Miljøet vi lever i har også stor innvirkning.

Det viser for eksempel en sak som SSB har skrevet om: Trolig er det miljøfaktorer som kosthold og bedre medisinsk behandling som er årsaken til at norske rekrutter ble hele ti centimeter høyere i løpet av åra mellom 1900 og 1970.

 

Referanse:

Joel N. Hirschhorn, Panos Deloukas, Guillaume Lettre, m.fl., Rare and low-frequency coding variants alter human adult height, Nature, februar 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS