I Norge anbefaler Utdanningsdirektoratet at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom både i barneskolen, ungdomsskolen og på videregående. Men hjelper det?

Mange elever i skoler med mobilforbud bruker mobilen flere ganger om dagen

Hele 65 prosent av alle 15-åringer i OECD-landene sier at de blir forstyrret av skjermbruk i mattetimene. De som blir mest forstyrret, får betydelig dårligere resultater i faget, viser en ny rapport.

Under siste PISA-undersøkelse i 2022 presterte norske elever i gjennomsnitt lavere i matematikk enn de har gjort noen gang tidligere i tilsvarende undersøkelse.

Norske elever var ikke noe unntak. Ungdommer mange steder i verden presenterte dårligere enn før i denne undersøkelsen. 

Pandemien ble hovedforklaringen. Mange land stengte skolene sine da viruset spredde seg. 

En ekspertkomité

I vinter satte OECD ned en gruppe eksperter for å se nærmere på om skjermbruk i skolen også kunne forklare noe av det nye PISA-sjokket.

– Vi gjorde en oppdagelse og ble ganske overrasket når vi så den sterke sammenhengen. 

Det sier OECDs utdanningssjef Andreas Schleicher i et intervju med den svenske avisa Dagens Nyheter. OECD lanserte nylig en rapport om resultatene.

Pandemien kan fortsatt forklare mye, mener ekspertene. Men sammenhengen med elevens bruk av mobiler er like sterk, sier Schleicher. 

Betydelig dårligere karakterer

Det er også mange, hele 59 prosent, som sier at de blir distrahert av at andre elever bruker mobiler, skjermer og datamaskiner i matematikkundervisningen. 

De som blir mest forstyrret av andre, får betydelig dårligere resultater på matteprøvene, viser rapporten.

Den viser også at de elevene som bruker egne mobiler mye, får dårligere resultat enn de som bruker mobilen mindre. 

Hvor mye tid elevene bruker på digitale plattformer utenom bruk i undervisning, ser også ut til å ha sammenheng med dårligere resultat i faget. 

Schleicher sier i intervjuet at de ikke har funnet noen sterk sammenheng mellom bruken av skjerm i selve undervisningen og elevenes prestasjoner. 

Gjelder også norske elever

Også norske elevene rapporterer om et krevende læringsmiljø i mattetimen. Dette viser en delrapport til PISA-undersøkelsen som forskning.no skrev om i 2023. 

31 prosent av de norske elevene fortalte at de blir distrahert av å bruke digitale hjelpemidler. 25 prosent sier at de blir distrahert av andre elever som bruker digitale hjelpemidler.

Rapporten viser at elever på skoler med mobilforbud i mindre grad rapporterer at de blir distrahert av digitale hjelpemidler. 

Trenger mer kunnskap

Fredrik Jensen er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han er også prosjektleder for PISA-undersøkelsen i Norge. 

Han synes resultatene i rapporten fra OECD er interessante.

– De gir noen overordnede indikasjoner basert på representative utvalg. Samtidig er rapporten kun basert på noen få spørreskjemaspørsmål. Det er derfor viktig å se disse resultatene i sammenheng med mange andre kilder for å komme fram til gode løsninger. 

Dette er også generelt et felt der det trengs mer kunnskap, mener Jensen.

Føler seg urolige

Mange OECD-land har innført regler for skjermbruk i skolen, men rapporten tyder på at det er vanskelig å håndheve disse reglene. 

I Norge anbefaler Utdanningsdirektoratet at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom både i barneskolen, ungdomsskolen og på videregående. De mener også at friminuttene skal være mobilfrie. 

Rapporten fra OECD viser at 29 prosent av elevene sier at de bruker smarttelefoner flere ganger om dagen på skolen, til tross for at de går i skoler med mobilforbud.

Halvparten oppgir at de føler seg urolige når mobilen ikke er i nærheten av dem når de er på skolen. 

Selv på skoler som har innført forbud mot mobilbruk i skoletiden, sliter elevene med å slå av varsler fra sosiale medier og apper når de skal sove. 

Bare ett av flere grep

Det var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun som, kort tid etter at hun tiltrådte som statsråd, ba direktoratet komme med en anbefaling og veileder om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk.

Hun viser til at resultater fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen tyder på at mange skoler har utfordringer med elevenes læring. Disse undersøkelsene viser fallende konsentrasjon og motivasjon i klasserommene.

– Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS